Aktualności
Komunikaty
Ogłoszenia
23.09.2014 10:37
Statuty osiedli - dyżury konsultacyjne

Zapraszamy do udziału spotkaniach w punktach konsultacyjnych w Wawrze dotyczących statutów osiedli.Plakat ...

23.09.2014 10:28

Zapraszany młodzież gimnazjalną i licealną do udziału w konkursie plastycznym w ramach projektu pn. „Razem bezpiecznie w Wawrze – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” w ramach rzą...

23.09.2014 09:57

Komendant Stołeczny Policji ins. Michał Domaradzki i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapraszają na debatę na temat bezpieczeństwa nad Wisłą....

23.09.2014 08:56

Serdecznie zapraszamy na piknik sąsiedzki  -  Święto Osiedla Zerzeń. Organizatorzy chcieliby, aby w tym dniu spotkali się wspólnie wszyscy mieszkańcy osiedla: starsi i młodsi, wielopo...

Wawer
17.09.2014 09:24

Serdecznie zapraszamy na XLVII Sesję Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. o godzinie 16.30  w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala ...

15.09.2014 11:50

Z okazji otwarcia nowej drogi łaczącej ul. Panny Wodnej i Skalnicową mieszkańcy Wawra licznie wzięli udział w biegu "Wawerska Piątka", który odbył sie na nowej ulicy (na dystansie 5 km), a także pikniku "Razem Be...

15.09.2014 09:44

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 23 września, w godzinach 16:30 – 18:00 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. Żegańskiej 1a, pok. 52, I piętro, dyżurować będą pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeń...

11.09.2014 13:34

Zachęcamy do skorzystania z programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży. Program zakłada przekazanie warszawskim uczniom na pięć lat tysiąca laptopów z darmowym dostępem do internetu zakłada projekt "Argos". Skierowany j...

08.09.2014 11:57

W imieniu prof. Jarosława Drzewieckiego i Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury zapraszamy na VI edycję Wawer Music Festival, która zapowiada się wyjątkowo imponująco. Ten prawdziwy Festiwal Gwiazd będzie wielką atrakcją dla mieszkańców Warszawy i...

03.09.2014 09:53

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn. „Kibicuję bezpiecznie”....

23.09.2014 08:46

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Wawer odbędzie się w dniu: 24 września (środa) o godz. 17.00. ...

23.09.2014 08:41

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z prawnikiem dla seniorów z obszaru m.st. Warszawy!Do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku kradzieży moich danych osobowych?Żelazko, które ...

17.09.2014 13:54

W dniu 01.10.2013r. weszła w życie Uchwała nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gosp...

15.09.2014 09:41

Pracodawco czy szukasz pracownika?Pracobiorco masz trudności ze znalezieniem pracy? - zapraszamy!            ...

08.09.2014 14:44

Zapraszamy do skorzystania z oferty wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, wyksz...

05.09.2014 08:36

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Wawer odbędzie się w dniu: 10 września (środa) o godz. 17.00.  ...

03.09.2014 11:25

Ośrodek Pomocy Społecznej DzielnicyWawer m. st. Warszawyzaprasza do Punktu Aktywizacji Zawodowej przy ul.  Włókienniczej 54,  ...

25.08.2014 12:17

Dzielnica Włochy oraz Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy zapraszają osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące ...

05.12.2013 13:21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.  ROSNĄCEJ   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...

21.10.2013 09:25

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, I pię...

18.09.2013 09:28

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 25 września 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro, sala nr 58/60

06.08.2013 09:03

Mieszkańcy bezprowizyjnie mogą dokonać wpłat za odbiór odpadów komunalnych w wybranych placówkach pocztowych oraz w kasach dzielnic. NIE MA TAKIEJ MOŻLIW...

17.04.2013 15:37

ZARZĄDZENIE NR 4161/2013 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ...

15.04.2013 13:36

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1 – I piętro.

10.04.2013 15:50

UCHWAŁA NR 1212/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

18.02.2013 10:54

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury (budynek byłej szkoły) ul. Żegańska 1a.

15.01.2013 09:34

Informacja Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 8 stycznia 2013r. na najem lokali użytkowych przy ul. Korkowej 56, Żegańskiej 13 oraz Widocznej 101.

20.12.2012 12:06

Zakończył się kolejny etap budowy kolektora W i do ruchu kołowego zostało przywrócone skrzyżowanie ul. Trakt Lubelski z ul. Borków. Od 21 grudnia linia Z19 zostanie skierowana na nową trasę objazdową i zostaną wp...

19.12.2012 15:01

Bezpłatne zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona ...

14.12.2012 12:27

w dniach 22÷23.12.12r (sobota÷niedziela):- autobusy, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego (w dniu 22.12.12r  linie 177,L17,L18,L19 wg rozkładu soboty),  ...

12.12.2012 15:24

UCHWAŁA NR 1018/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2012 r....

06.06.2012 08:21

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu NFOŚiGW zwiększona została pula środków zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW w roku 2012 w ramach programu priorytetowego „ Dofinansowa...

29.05.2012 15:49

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2012r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 23 maja 2012r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Korkowej 56, należącego do zasobu lokalowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wawer.

23.09.2014 09:12

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYinformuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, na s...

23.09.2014 09:33

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji ściekowej - ul. Wąbrzeska. LKO

17.09.2014 15:07

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanału sanitarnego DN315 i DN200 na działce ew. Nr 70/2, 70/4 z obrębu 3-13-08 ul. Ogrody w Warszawie. (EGR)

17.09.2014 15:08

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 630/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,20m, L=206,5m w ul. Gierdawskiej na odcinku od istniejącego kanału...

17.09.2014 15:16

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 584/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę przewodu wodociągowego D 100mm, L= 525,00 w ul. Jaszczurczej, na działkach ew. Nr: 29/2 z obr...

17.09.2014 15:20

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 644/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,20m w ul. Żwanowieckiej na odcinkach; na północ od istniejącego kanału ś...

17.09.2014 15:22

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 534/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę przewodu wodociągowego D=100mm, L=165,0m na działkach ew. Nr: 33/12 z obrębu 3-12-37; 27/3 z obrębu...

17.09.2014 15:26

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 552/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozolenia na budowę sieci kanalizacji Ø 0,20m, L=93/5 i Ø 0,16m, L=10m w ul. Kościuszkowców na odcinku ul. Karpacka – posesja 83, na terenie działek e...

18.09.2014 10:15

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej dystrybucyjnej - ul. Wojtyszki dz. 280, 281, 282, 283 obr 3-13-54. LKO

22.09.2014 15:30

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 k...

22.09.2014 15:32

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 128/124 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa przewodu wodociągowego na części działek ew. Nr: 43/79...

22.09.2014 15:34

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o. w sprawie budowy gazociągu średnieg...

09.09.2014 15:43

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 127/2014, w sprawie o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa ulicy Bluszczowej na działkach Nr ew.: 1/3, 1/2, 2/1, 41/7-część, 41/6-część z obrębu...

10.09.2014 15:30

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 126/2014 w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN 300 o długości L=30m na części działek ew. Nr...

15.09.2014 12:37

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczniego - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - ul. Potockich. LKO

12.09.2014 14:04

Decyzja Samorządowego Kolegium Owoławczego KOC/7140/Ar/13 z 28.08.2014 r. - budowa budynku mieszkalnego - ul. Mrówcza dz. 88 obr 3-11-43. AWI

03.09.2014 11:25

Postanowienie nr 604/2014 z 02.09.2014 r - budowa kanalizacji ściekowej - ul. Burzliwa / Izbicka . JSO

24.12.2013 11:57

Obwieszczenie – zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MPWiK S.A., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji: DN 0,2 Lca w ul. Luc...

09.08.2013 10:00

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 2/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.  - budowa sieci kanalizacyjnej

09.08.2013 09:58

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji środowiskowej - budowa sieci kanalizacyjnej

12.07.2013 11:11

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez RDOŚ i PPIS  - budowa sieci kanalizacyjnej m.in. w ul. Lucerny

21.06.2013 13:45

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

06.05.2013 12:58

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 08 maja 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a

04.04.2013 10:16

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:...

02.04.2013 09:42

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

20.03.2013 12:44

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o...

19.03.2013 10:56

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 1700 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

26.02.2013 14:54

ZARZĄDZENIE NR 3924/2013 r.PREZYDENTA ...

26.02.2013 13:38

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy informuje, ze został ogłoszony konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,,Maluch”’ w 2013r-edycja1....

11.02.2013 08:29

UCHWAŁA NR 1115/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

23.01.2013 09:14

Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka i w działalności Stowarzyszenia Centruś organizuje akcję internetową.” Wyprawka ...

23.01.2013 09:15

W związku odwołaniem i przesunięciem terminu najbliższego spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer z dnia 23.01. – środa 17.30....

18.01.2013 15:19

Przedmiot zapytania: zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości” współfina...

17.01.2013 08:50

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku o godz. 1730 w budynku szkoły ul. Żegańska 1a.

19.12.2012 14:11

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

19.12.2012 14:09

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 5/2012 dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

12.12.2012 15:07

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Dzielnicy Wawer.

14.08.2012 08:30

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej w ul. Poezji, ul. Kosodrzewiny i ul. Włókienniczej.

09.08.2012 12:13

Pismo w sprawie wydania opinii przez PPIS co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Warszawie.

09.08.2012 12:19

Pismo w sprawie wydania opinii przez RDOŚ co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul....

09.08.2012 15:07

Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z osiedla mieszkaniowego Wichrowa...

09.08.2012 12:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul....

09.08.2012 12:21

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Pa...

16.07.2012 15:24

22.06.2012 09:04

BE-WKA.2111.207.3.2012.IMA PREZYDENT MIASTA...

06.06.2012 16:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy ronda na połączeniu ulic Trakt Lubelski, Panny Wodnej, Skalnicowej.

27.04.2012 14:24

PPIS – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:22

RDOŚ – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:20

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

27.04.2012 14:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

02.04.2012 13:35

Zawiadomienie  o przedłużeniu terminu odpowiedzi w sprawie budowy ronda dot. ul. Panny Wodnej 

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30