Aktualności
Komunikaty
Ogłoszenia
05.03.2015 13:45
IV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie IV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 11 marca 2015r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 16:30.Porządek obrad:1.&n...

05.03.2015 12:46

Już wkrótce warszawiacy bezpłatnie wysterylizują lub wykastrują, a także zaczipują swoje psy i koty. Trwają przetargi, które pozwolą wyłonić lecznice dla zwierząt, w których świadczone będą usługi. Start obu akcji planowany jest w kwietniu. ...

04.03.2015 12:38

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer zapraszaja na wieczór muzyczno-satyryczny z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 7 marca o godz. 17.00 w czytelni naukowej Biblioteki przy ul. Trawiastej 10....

02.03.2015 11:10

Urząd Dzielnicy Wawer, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury i prof. Jarosław Drzewiecki zapraszają na koncert „Tatiana Shebanova in memoriam” w ramach VI edycji Wawer ...

27.02.2015 12:43

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wawer oraz Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zapraszają na debatę na temat bezpieczeństwa w Marysinie....

25.02.2015 13:30

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru "Kuriera Wawerskiego". A w nim m.in o: przyszłości nowej przychodni w Marysinie, budżecie inwestycyjnym dzielnicy w tym roku i planach działania komisji problemowych Rady Dzielnicy. W nume...

25.02.2015 12:07

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza do drugiej w Warszawie "Kawiarni Naukowej", której spotkania będą się odbywać w siedzibie WCK przy ul. Żegańskiej 1a w Międzylesiu. Wykłady będą się odbywały w każdy drugi czwartek miesiąca....

Wawer
24.02.2015 15:05

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że 27 lutego ok. godz. 22 zostaną wprowadzone pierwsze ograniczenia w ruchu związane z przebudową ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej oraz budową tunelu pod torami kolejowymi. W pierwszym etapie prac, który po...

23.02.2015 13:32

Mieszkańcy stolicy nie mogą narzekać na nudę. Oferta miejskich instytucji oraz prywatnych placówek zwiększa się z dnia na dzień, pozostawiając szeroki wachlarz wyboru wszystkim warszawiakom. Szczególnie ważne okazują się propozycje d...

23.02.2015 10:45

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne nad projektami złożonymi w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Na  spotkania warto przyjść nie tylko dlatego, że podczas nich będzie można zadać pytanie ...

04.02.2015 10:51

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa  w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny odziaływania na środowisko  przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi woje...

02.03.2015 11:25

Zachęcamu do udziału w III Edycji Akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” organizowanej przez Warszawską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża działającą prz...

25.02.2015 12:57

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejc...

23.02.2015 10:38

Od lipca 2013 roku mieszkańcy Warszawy mogą współpracować z Miastem na rzecz najbliższego otoczenia poprzez realizację inicjatywy lokalnej. To idealne narzędzie dla nieformalnych grup sąsiedzkich, które dostrzegają lokalne potrzeby s...

23.02.2015 10:17

Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 151 mln zł. To o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. O środki z programu MALUCH 2015 mogą starać się teraz nie ...

16.02.2015 10:21

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia i w zakresie pomocy społecznej, w tym...

16.02.2015 10:12

Od poniedziałku, 16 lutego, studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. ...

16.02.2015 10:12

Od poniedziałku, 16 lutego, studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. ...

11.02.2015 08:56

Z-CA PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  MICHAŁ OLSZEWSKI ZAPRASZA NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE MODERNIZACJI TARGOWISKA PRZY UL. WALCOWNICZEJ 14 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM OBEJMUJĄCYM KWARTAŁ MIĘDZY UL. WALCOWNICZĄ, UL. FILMOWĄ...

04.02.2015 11:01

Zawiadomie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania ws. wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ul. Marsa Żołnierska na odc...

05.12.2013 13:21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.  ROSNĄCEJ   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...

21.10.2013 09:25

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, I pię...

18.09.2013 09:28

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 25 września 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro, sala nr 58/60

06.08.2013 09:03

Mieszkańcy bezprowizyjnie mogą dokonać wpłat za odbiór odpadów komunalnych w wybranych placówkach pocztowych oraz w kasach dzielnic. NIE MA TAKIEJ MOŻLIW...

17.04.2013 15:37

ZARZĄDZENIE NR 4161/2013 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ...

15.04.2013 13:36

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1 – I piętro.

10.04.2013 15:50

UCHWAŁA NR 1212/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

18.02.2013 10:54

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury (budynek byłej szkoły) ul. Żegańska 1a.

15.01.2013 09:34

Informacja Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 8 stycznia 2013r. na najem lokali użytkowych przy ul. Korkowej 56, Żegańskiej 13 oraz Widocznej 101.

20.12.2012 12:06

Zakończył się kolejny etap budowy kolektora W i do ruchu kołowego zostało przywrócone skrzyżowanie ul. Trakt Lubelski z ul. Borków. Od 21 grudnia linia Z19 zostanie skierowana na nową trasę objazdową i zostaną wp...

19.12.2012 15:01

Bezpłatne zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona ...

14.12.2012 12:27

w dniach 22÷23.12.12r (sobota÷niedziela):- autobusy, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego (w dniu 22.12.12r  linie 177,L17,L18,L19 wg rozkładu soboty),  ...

12.12.2012 15:24

UCHWAŁA NR 1018/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2012 r....

06.06.2012 08:21

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu NFOŚiGW zwiększona została pula środków zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW w roku 2012 w ramach programu priorytetowego „ Dofinansowa...

29.05.2012 15:49

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2012r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 23 maja 2012r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Korkowej 56, należącego do zasobu lokalowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wawer.

04.03.2015 14:42

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu postanowienia Nr 181/2015 dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o., w  sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia na działce ew. Nr 13 z obrębu 3-1...

04.03.2015 14:51

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 14/2015 z 04.03.2015 r. - odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa cmentarza parafialnego - ul. Napoleona Bonaparte dz. 9/2 obr 3-15-14. IRY

03.03.2015 15:07

Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazow...

03.03.2015 15:11

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 134/2015 na wniosek RWE Stoen Operator sp.zo.o., w sprawie wydania pozwolenia na budowę podziemnej linii kablowej wraz ze złączem energetycznym w rejonie ul. Cylichowskiej na cz...

02.03.2015 12:24

Postanowienie 172/2015 z 27.02.2015 - budowa sieci gazowej - ul. Celulozy dz. 109 obr 3-14-15. JBA

27.02.2015 14:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbiórka budynku mieszklanego jednorodzinnego dwulokalowego - ul. Patriotów dz. 164 obr 3-12-59. MSZ

27.02.2015 14:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  - budowa kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Podkowy - Tyszowiecka - Wyszatycka. JBA

02.03.2015 10:09

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami  w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 24.02.2014 r.  w siedzibie U...

27.02.2015 10:02

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Wawer informuje, iż dnia 26.02.2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul.  Żegańskiej 1 zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonyc...

27.02.2015 10:05

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Wawer informuje, iż dnia 27.02.2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul.  Żegańskiej 1 zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonyc...

26.02.2015 15:34

Obwieszczenie –zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Południowej, na odcinku od ul. Wojtyszki w Warszawie w kierunku  ul. Borków  (dł. ok. 450m) w zakresie branży: drogowej...

26.02.2015 15:37

Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazow...

24.02.2015 15:51

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1030/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Ø 0,2m, Lca 209,5m w ulicy Osterwy na odcinku od istniejącego kanału ścieko...

25.02.2015 09:40

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1032/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Ø 0,2m, Lca 166,5m w ulicy Izerskiej na odcinku od istniejącego kanał...

25.02.2015 09:43

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1031/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Ø 0,2m, Lca 201,5m w ulicy Burzliwej na odcinku od istniejącego kanał...

23.02.2015 15:38

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 58/2015 w sprawie wydania pozwolenia na budowę przewodu wodociągowego D=80mm, L=73/5m usytuowanego w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej na działkach ew. Nr: 54/4,...

23.02.2015 15:40

Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej (komórkowej) sieci T-Mobile S.A....

19.02.2015 14:33

Decyzja nr 99/2015 z 17.02.2015 r - budowa elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Pajęcza dz. 55/13, 55/4, 55/6, 39/2 z obrębu 3-12-17, dz. 39/2 z obrębu 3-12-17. MSZ

23.02.2015 07:52

Decyzja nr 113/2015 z 19.02.2015 r - budowa sieci kanalizacji - ul. Orzechowskiego / Strzegomska / Drwali/ Żeglarska. JBA

23.02.2015 08:01

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 11/2015 z 19.02.2015 r  - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej - ul. Hafciarska. AGW

23.02.2015 08:06

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 12/2015 z 20.02.2015 r - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przewodu wodociągowego - ul. Sęczkowa . ŁKA

23.02.2015 08:10

Decyzja nr 114/2015 z 19.02.2015 r - budowa sieci kanalizacji - ul. Pleciona / Tokarska / Drwali / Żeglarska. JBA

18.02.2015 14:49

Decyzja nr 92/2015 z 13.02.2015 r - budowa sieci wodociągowej - ul. Poprawna dz. 74/4, 74/5 z obr 3-13-15, dz. 74 dz. 3-13-15. EGR

06.02.2015 15:46

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami  w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 06.02.2014 r.  w siedzibie U...

03.02.2015 10:42

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Wawer informuje, iż dnia 27.01.2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul.  Żegańskiej 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej...

09.08.2013 10:00

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 2/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.  - budowa sieci kanalizacyjnej

09.08.2013 09:58

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji środowiskowej - budowa sieci kanalizacyjnej

12.07.2013 11:11

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez RDOŚ i PPIS  - budowa sieci kanalizacyjnej m.in. w ul. Lucerny

21.06.2013 13:45

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

06.05.2013 12:58

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 08 maja 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a

04.04.2013 10:16

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:...

02.04.2013 09:42

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

20.03.2013 12:44

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o...

19.03.2013 10:56

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 1700 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

26.02.2013 14:54

ZARZĄDZENIE NR 3924/2013 r.PREZYDENTA ...

26.02.2013 13:38

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy informuje, ze został ogłoszony konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,,Maluch”’ w 2013r-edycja1....

11.02.2013 08:29

UCHWAŁA NR 1115/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

23.01.2013 09:14

Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka i w działalności Stowarzyszenia Centruś organizuje akcję internetową.” Wyprawka ...

23.01.2013 09:15

W związku odwołaniem i przesunięciem terminu najbliższego spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer z dnia 23.01. – środa 17.30....

18.01.2013 15:19

Przedmiot zapytania: zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości” współfina...

17.01.2013 08:50

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku o godz. 1730 w budynku szkoły ul. Żegańska 1a.

19.12.2012 14:11

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

19.12.2012 14:09

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 5/2012 dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

12.12.2012 15:07

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Dzielnicy Wawer.

14.08.2012 08:30

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej w ul. Poezji, ul. Kosodrzewiny i ul. Włókienniczej.

09.08.2012 12:13

Pismo w sprawie wydania opinii przez PPIS co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Warszawie.

09.08.2012 12:19

Pismo w sprawie wydania opinii przez RDOŚ co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul....

09.08.2012 15:07

Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z osiedla mieszkaniowego Wichrowa...

09.08.2012 12:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul....

09.08.2012 12:21

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Pa...

16.07.2012 15:24

22.06.2012 09:04

BE-WKA.2111.207.3.2012.IMA PREZYDENT MIASTA...

06.06.2012 16:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy ronda na połączeniu ulic Trakt Lubelski, Panny Wodnej, Skalnicowej.

27.04.2012 14:24

PPIS – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:22

RDOŚ – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:20

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

27.04.2012 14:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

02.04.2012 13:35

Zawiadomienie  o przedłużeniu terminu odpowiedzi w sprawie budowy ronda dot. ul. Panny Wodnej 

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31