Aktualności
Komunikaty
Ogłoszenia
21.01.2015 12:55
E-deklaracje dla płatników PIT

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r....

20.01.2015 14:13

Jak możesz zmieniać swoje otoczenie? Co możesz zrobić dla innych? Jakie jest miasto Twoich marzeń?Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania to Niezbędnik aktywnych mieszkańców jest właśnie dla Ciebie. Został stworzony po to, aby pomagać...

20.01.2015 14:06

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Fundacja Aktywizacja rozpoczęły realizację projektu „Certyfikuj swoje kompetencje”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk...

17.01.2015 11:33

UWAGA! Rozpoczęliśmy przyjmowanie projektów do budżetu partycypacyjnego 2016. Projekty będzie można składać od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.Jeśli mieszkas...

Wawer
16.01.2015 13:55

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta  w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 2.Oferty należy składać w Punk...

15.01.2015 10:08

W odpowiedzi na wiele pytań ze strony mieszkańców w sprawie terminu odbioru odpadów w dzielnicy Wawer przez firmę Lekaro zachęcamy do skorzystania z elektronicznej wyszukiwarki terminów dla ...

14.01.2015 11:39

W Wawerskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie władz dzielnicy w mieszkańcami na temat planów rozwojowych Wawra i budżetu partycycypacyjnego 2016, w związku z rozpoczynającym się 17 stycznia terminem składania wniosków, który upływa 17 l...

05.01.2015 12:30

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/...

05.01.2015 11:01

Od dnia 2 stycznia do 9 lutego 2015 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku S3KTOR.Od 2010 roku Urząd  m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą ...

30.12.2014 09:15

PGNiG TERMIKA SA organizuje szóstą już edycję zimowej akcji „Ciepło z natury”. Dzięki niej choinki, które podczas świat Bożego Narodzenia tradycyjnie towarzyszą nam w domach, mogą wrócić do nas w postaci ciepła w kaloryferach oraz energii elektrycz...

23.01.2015 14:10

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Wawer odbędzie się w dniu: 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.30.  ...

14.01.2015 15:09

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zaprasza do Punktu Aktywizacji Zawodowej  oraz Agencji Zatrudnienia NR 5839 przy u...

29.12.2014 10:09

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  zaprasza do  Punktu Aktywizacji Zawodowej  oraz Agencji Zatrudnienia NR 5839 przy u...

05.12.2013 13:21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.  ROSNĄCEJ   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...

21.10.2013 09:25

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, I pię...

18.09.2013 09:28

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 25 września 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro, sala nr 58/60

06.08.2013 09:03

Mieszkańcy bezprowizyjnie mogą dokonać wpłat za odbiór odpadów komunalnych w wybranych placówkach pocztowych oraz w kasach dzielnic. NIE MA TAKIEJ MOŻLIW...

17.04.2013 15:37

ZARZĄDZENIE NR 4161/2013 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ...

15.04.2013 13:36

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1 – I piętro.

10.04.2013 15:50

UCHWAŁA NR 1212/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

18.02.2013 10:54

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury (budynek byłej szkoły) ul. Żegańska 1a.

15.01.2013 09:34

Informacja Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 8 stycznia 2013r. na najem lokali użytkowych przy ul. Korkowej 56, Żegańskiej 13 oraz Widocznej 101.

20.12.2012 12:06

Zakończył się kolejny etap budowy kolektora W i do ruchu kołowego zostało przywrócone skrzyżowanie ul. Trakt Lubelski z ul. Borków. Od 21 grudnia linia Z19 zostanie skierowana na nową trasę objazdową i zostaną wp...

19.12.2012 15:01

Bezpłatne zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona ...

14.12.2012 12:27

w dniach 22÷23.12.12r (sobota÷niedziela):- autobusy, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego (w dniu 22.12.12r  linie 177,L17,L18,L19 wg rozkładu soboty),  ...

12.12.2012 15:24

UCHWAŁA NR 1018/2012 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2012 r....

06.06.2012 08:21

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu NFOŚiGW zwiększona została pula środków zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW w roku 2012 w ramach programu priorytetowego „ Dofinansowa...

29.05.2012 15:49

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2012r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 23 maja 2012r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Korkowej 56, należącego do zasobu lokalowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wawer.

23.01.2015 15:41

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach ew. Nr: 74/4, 74/5 z obrębu 3-13-15 przy ul. Poprawnej w Warszawie. (EGR)

23.01.2015 15:47

Obwieszczenie  - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2015 na wniosek RWE Stoen Operator sp.zo.o., w części umarzającej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji 9inwestycji celu publicznego dla inwestycji: bud...

26.01.2015 14:32

Decyzja nr 52 / 2015 z 23.01.2015 r - budowa przewodu gazowego - ul. Motylkowa dz. 47/9, 47/10, 47/11 obr 3-13-40. MSZ

21.01.2015 14:24

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, o wydanie pozwolenia na budowę przewodu gazowego Dz 40mmm, l=21,3, w drodze dojazdowej do ul. Motylkowej na ...

21.01.2015 14:27

Ogłoszenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, o wydanie pozwolenia na budowę sieci gazowej dystrybucyjnej na działkach ew. Nr: 26/12, cz. dz. 26/13 z obrębu...

22.01.2015 15:21

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2015 w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na części działek ew. N...

19.01.2015 14:19

Ogłoszenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 892/2014 na wniosek MPWiK S.A., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul...

19.01.2015 15:09

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 19.01.2015 r. w siedzibie U...

20.01.2015 10:19

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Wawer informuje, iż dnia 13.01.2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul.  Żegańskiej 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej...

16.01.2015 13:56

Ogłoszenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 23/2015 na wniosek MPWiK S.A., w speawie wydania pozwolenia na budowę odcinków sieci kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w ul. Mrówczej na działkach ew. Nr: 80/1, 62/7, 62...

14.01.2015 12:24

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - z 05.01.2015 r  - uchylająca decyzję Zarządu Dzielnicy Wawer 104/2014 z 09.07.2014 r - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa kanal...

14.01.2015 13:31

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - decyzja nr 2/2014 z 12.01.2015 r - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa linii napowietrznej - ul. Bylicowa - Ślazowa. AGW

13.01.2015 14:45

Decyzja nr 11/2015 z 08.01.2015 r - budowa przewodu wodociągowego - ul. Chorzelska / Filmowa / Sieniawska. EGR

13.01.2015 14:49

Decyzja nr 12/2015 r z 08.01.2015 r - budowa przewodu wodociągowego - ul. Sieniawska / Podkowy / Ochocza. TRA

13.01.2015 14:53

Decyzja nr 1068/2014 r z 30.12.2014 - budowa gazociągu średniego ciśnienia - ul. Trakt Lubelski dz. 97, 20 obr 3-14-12. JBA

09.01.2015 14:26

OgłoszenieRegulaminFormularz ofertowy

02.01.2015 10:59

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 177/CP/2014 

02.01.2015 10:58

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 176/CP/2014 

02.01.2015 10:57

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 175/CP/2014 

02.01.2015 10:56

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 174/CP/2014 

02.01.2015 10:55

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 173/CP/2014 

02.01.2015 10:54

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer - Decyzja nr 172/2014 

02.01.2015 10:51

Obwieszczenie - Zarządu Dzielnicy Wawer  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

02.01.2015 10:36

budowa sieci kanalizacji w ul. Radłowskiej

09.08.2013 10:00

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 2/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.  - budowa sieci kanalizacyjnej

09.08.2013 09:58

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji środowiskowej - budowa sieci kanalizacyjnej

12.07.2013 11:11

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez RDOŚ i PPIS  - budowa sieci kanalizacyjnej m.in. w ul. Lucerny

21.06.2013 13:45

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

06.05.2013 12:58

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 08 maja 2013 roku (środa) o godz. 1630 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a

04.04.2013 10:16

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:...

02.04.2013 09:42

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 1730 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

20.03.2013 12:44

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o...

19.03.2013 10:56

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 1700 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury ul. Żegańska 1a – I piętro.

26.02.2013 14:54

ZARZĄDZENIE NR 3924/2013 r.PREZYDENTA ...

26.02.2013 13:38

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy informuje, ze został ogłoszony konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,,Maluch”’ w 2013r-edycja1....

11.02.2013 08:29

UCHWAŁA NR 1115/2013 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WA...

23.01.2013 09:14

Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka i w działalności Stowarzyszenia Centruś organizuje akcję internetową.” Wyprawka ...

23.01.2013 09:15

W związku odwołaniem i przesunięciem terminu najbliższego spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer z dnia 23.01. – środa 17.30....

18.01.2013 15:19

Przedmiot zapytania: zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości” współfina...

17.01.2013 08:50

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku o godz. 1730 w budynku szkoły ul. Żegańska 1a.

19.12.2012 14:11

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

19.12.2012 14:09

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 5/2012 dot. budowy magistral wodociągowych w ul. Mrówczej i ul. Mozaikowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.

12.12.2012 15:07

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Dzielnicy Wawer.

14.08.2012 08:30

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej w ul. Poezji, ul. Kosodrzewiny i ul. Włókienniczej.

09.08.2012 12:13

Pismo w sprawie wydania opinii przez PPIS co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Zasadowej w Warszawie.

09.08.2012 12:19

Pismo w sprawie wydania opinii przez RDOŚ co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dot. ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Patriotów do ul....

09.08.2012 15:07

Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z osiedla mieszkaniowego Wichrowa...

09.08.2012 12:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul....

09.08.2012 12:21

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Panny Wodnej na odcinku od ul. Pa...

16.07.2012 15:24

22.06.2012 09:04

BE-WKA.2111.207.3.2012.IMA PREZYDENT MIASTA...

06.06.2012 16:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy ronda na połączeniu ulic Trakt Lubelski, Panny Wodnej, Skalnicowej.

27.04.2012 14:24

PPIS – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:22

RDOŚ – pismo w sprawie wydania opinii dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha

27.04.2012 14:20

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

27.04.2012 14:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy kanału ściekowego w ul. B. Czecha;

02.04.2012 13:35

Zawiadomienie  o przedłużeniu terminu odpowiedzi w sprawie budowy ronda dot. ul. Panny Wodnej 

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31