Dzielnica Wawer - 10 kwietnia mija termin złożenia nowej deklaracji na odpady

10 kwietnia mija termin złożenia nowej deklaracji na odpady

Wersja do wydrukuWersja PDF
12.02.2020

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 marca 2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową. Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia mają złożyć nową deklarację.

Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.

Stawki opłat dla nieruchomości:

  • wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
  • jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
  • rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok,
  • dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) - 1,35 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc,
  • z usługami hotelarskimi - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc,
  • niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:

o    120 litrów - 5,90 zł,

o    240 litrów - 11,81 zł,

o    660 litrów - 32,50 zł,

o    770 litrów - 37,91 zł,

o    1100 litrów - 54,17 zł,

o    2500 litrów – 123,11 zł,

o    3500 litrów – 172,35 zł,

o    4000 litrów – 196,98 zł,

o    5000 litrów – 246,22 zł,

o    7000 litrów – 344,71 zł,

o    10000 litrów – 492,45 zł,

o    12000 litrów – 590,94 zł,

o    14000 litrów – 689,43 zł,

o    16000 litrów – 787,92 zł,

o    20000 litrów – 984,90 zł,

o    36000 litrów – 1 772,83 zł.

Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów płacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł.

Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność stawki podstawowej opłaty.

Wszystko o odpadach

Formularze deklaracji, harmonogram odbioru odpadów, informacje związane z nowym systemem opłat można zaleźć na nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.

Deklaracje

W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji. Więcej informacji w zakładce „Złóż deklarację”.

Ważne terminy

Pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r. Potem do 28. dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych (adresy dostępne tutaj).

Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.

Opłatę za odpady komunalne należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.

Nr konta: 02 1030 1508 0000 0005 5003 2422

Warszawska pomoc osłonowa

W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Finansowa pomoc pokryje minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50  zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50  zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r. 


 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Oceń pracę urzędu Oceń pracę urzędu