Dzielnica Wawer - Informacja o płatnościach podatków - kontakty

Informacja o płatnościach podatków - kontakty

Wersja do wydrukuWersja PDF
13.03.2020

Informujemy że, od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatków. W związku z trwającym procesem centralizacji decyzje podatkowe na dzień dzisiejszy nie zostały do Państwa przekazane,  co oznacza, że nie macia Państwo obowiązku płatności związanych z podatkami (płatność należy uregulować w ciągu 14 dni od momentu odbioru decyzji podatkowej). Prosimy o cierpliwość i zrozumienie tej trudnej,  zarówno dla Państwa i jak dla nas sytuacji.

W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika – numer telefonu 22 44 30 900 bądź mailowo Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRZEZ RZĄD STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIICZNEGO W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE, ZOSTAŁA PODJĘTA DECYZJA O ZAPRZESTANIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW   W CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

 W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z NAMI ZOSTAŁY URUCHOMIONE DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW:

 1. 519 066 098
 2. 514 603 566
 3. 509 647 711
 4. 22 325 91 41
 5. 22 325 91 42
 6. 22 443 99 91

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ MOGĄ PAŃSTWO PRZESYŁAĆ PRZEZ E-PUAP. ZACHĘCAMY TAKŻE DO KONTAKTU Z NAMI POCZTĄ ELEKTRONICZĄ  Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

 Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2020 rok będą wydawane sukcesywnie, w miarę możliwości ich realizacji. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty raty podatku w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Więcej informacji


Konta bankowe:

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

Centrum Obsługi Podatnika

Ul. Obozowa 57  01- 161 Warszawa

Numer kontaktowy: 22 44 30 900 bądź 22 44 30 901

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Jednocześnie informujemy, iż wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

 • 33 1030 1508 0000 0005 5003 2058 
  (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów) 
 • 77 1030 1508 0000 0005 5003 2139
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m.in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne,  pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne karta pojazdu, tablice indywidualne)
 • 52 1030 1508 0000 0005 5003 2104
  (udostępnienie danych osobowych, karta dużej rodziny, dowód osobisty) 
 • 80 1030 1508 0000 0005 5003 2279 
  (opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)
 • 86 1030 1508 0000 0005 5003 2171 
  (opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
 • 24 1030 1508 0000 0005 5003 2317 
  (opłata z tytułu usług geodezyjnych, wyrysy, wypisy)
 • 52 1030 1508 0000 0005 5003 2007
  (wpłaty z tytułu: wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycia nieruchomości (gruntu), opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, odsetki od nieterminowych wpłat, inne opłaty)

Informacje nt. indywidualnego numeru rachunku bankowego dla opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać pod numerem tel. 22 44 36 832, zaś dla opłat z tytułu dzierżawy czasowej pod numerem tel. 22 44 36 837.

 • 02 1030 1508 0000 0005 5003 2422
  (ogólny nr rachunku, na który można wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która złożyła deklarację, otrzymała indywidualny numer rachunku, na który powinna wnosić opłatę)
 • 81 1030 1508 0000 0005 5001 4025
  (rachunek pomocniczy do obsługi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)

 • 59 1030 1508 0000 0005 5001 4033
  (rachunek pomocniczy do obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska)

Regon:

 • Dzielnica Wawer m.st. Warszawy: 015259640-00145
 • Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: 015259663-00147
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
Oceń pracę urzędu Oceń pracę urzędu