Dzielnica Wawer - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Urzędzie Dzielnicy

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Urzędzie Dzielnicy

Wersja do wydrukuWersja PDF
12.07.2019


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 do 31 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta stołecznego Warszawy w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19.


Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 w pokoju nr 132

Pomoc obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez Fundację Honeste Vivere od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 w pokoju nr 132 przy ul. Żegańskiej 1.  Obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca z poradnictwa jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz wsparcie w jego realizacji na każdym etapie. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różne kategorie spraw, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowane oświadczenie. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wzór oświadczenia: http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/nieodplatna-pomoc-prawna/oswiadczenie.pdf

Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 19115 lub zapisać się samodzielnie za pośrednictwem strony: nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl

Zapraszamy

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Warszawy

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu