Dzielnica Wawer - Pomoc prawna i porady obywatelskie teraz bez oświadczeń

Pomoc prawna i porady obywatelskie teraz bez oświadczeń

Wersja do wydrukuWersja PDF
21.05.2020
Zmieniają się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Zakres pomocy
Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.
Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji.
Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.
Wyślij opinię na temat porady
Można również wyrazić opinię na temat udzielonej porady. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę jej udzielenia i przesłać swoje zdanie e-mailem lub listownie na adres Biura Prawnego (jeśli pomoc była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego) lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych (jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową NGO).
Porady udzielane zdalnie
16 marca, w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, zawieszono - do odwołania - działalność stacjonarną wszystkich 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta. 
Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu. Aby uzyskać poradę wystarczy wysłać maila na adres punktu prowadzonego przez adwokata, radcę prawnego albo organizację pozarządową (lista w załączniku), wskazując preferowaną formę kontaktu. A w przypadku braku dostępu do Internetu wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.Nieodpłatna pomoc prawna:
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 
ul. Żegańska 1, pok. 132
dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8-12
kontakt: nppar25wawer@um.warszawa.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 
ul. Żegańska 1, pok. 132
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16
kontakt: npongo26wawer@um.warszawa.pl


  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Oceń pracę urzędu Oceń pracę urzędu