Dzielnica Wawer - Programy społeczne Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Programy społeczne Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Wersja do wydrukuWersja PDF
10.10.2016

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych informuje o rozpoczęciu rekrutacji w ramach projektów: "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy", "Punkt zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej" i "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno - zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku", współfinansowanych ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o prgramach:

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sos-rodzina-przeciwdzia-anie-wykluczeniu-spo-ecznemu-mieszka-c-w-mst-warszawy

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/punkt-zwrotny-program-aktywizacji-zawodowej-i-edukacyjnej

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/aktywna-warszawa-program-wsparcia-spo-eczno-zawodowego-rodzin-z-osobami-z-dysfunkc

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu