Dzielnica Wawer - Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze

Wersja do wydrukuWersja PDF
09.10.2018

106 km sieci wodociągowej i 110 km kanalizacyjnej kosztem 176 mln zł powstało w ostatnich 10 latach w Wawrze  – informuje inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  To oznacza, że 20 proc. inwestycji  MPWiK w tym okresie w Warszawie przypadło na Wawer.  

Plany  Spółki do roku 2025 przewidują rekordową liczbę 758 inwestycji o wartości ponad 400 mln zł. W efekcie na terenie Wawra zaplanowano budowę i modernizację łącznie 337 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. - Dzięki naszym wieloletnim zabiegom MPWiK rozbuduje sieć wodno-kanalizacyjną w rejonie Nadwiśla w ramach przebudowy Wału Miedzeszyńskiego i budowy południowej obwodnicy Warszawy – podkreśla wiceburmistrz dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski.

Umowa na Trakt

W sierpniu podpisana została także umowa na budowę ponad 650 metrów odcinków kanalizacji ściekowej na Trakcie Lubelskim, dzięki czemu mieszkańcy posesji znajdujących się przy tej ulicy będą mieli możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiego systemu odbioru ścieków. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 1,8 mln zł netto.

 - W ramach budowy sieci kanalizacyjnej na Trakcie Lubelskim powstanie 65 odcinków sieci kanalizacji ściekowej od kanału do granic nieruchomości w ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej - mówi wiceburmistrz Leszek Baraniewski. - Ponadto kontrakt obejmuje wykonanie 10 odrzutów kanalizacji w boczne ulice oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej. Będziemy zabiegać, by MPWiK kontynuowała inwestycje na Trakcie Lubelskim.

 Dzięki budowie przez MPWiK odcinków sieci do granic nieruchomości koszty przyłączenia budynku do kanalizacji będą niższe i ograniczą się do niezbędnych prac budowlanych na terenie własnej działki. Z kolei budowa odrzutów kanalizacji w boczne ulice umożliwi podłączanie do sieci zarówno nieruchomości przyległych do Traktu Lubelskiego na wymienionym odcinku, jak też rozbudowę systemu odbioru ścieków w drogach dojazdowych. 

Budowa wodociągu na Przewodowej (od Wału do Mrągowskiej) potrwa do 26 marca. Powstają także sieci wodociągowe: na Rosiczki (termin do 20 lutego), na Dzięcioła (6 marca). Dla budowy przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do Celulozy 119/121 oraz Mrągowskiej 2 oraz budowy sieci wodociągowej na Ogórkowej od trasy S2 na północ MPWiK podaje "termin realizacji: lata 2018/2019".

Dalsze inwestycje będą prowadzone w porozumieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych. W przyszłym roku, przed wybudowaniem docelowego układu drogowego południowej obwodnicy Warszawy (S2), ma powstać sieć kanalizacyjna na Wale Miedzeszyńskim (odc. Trakt Lubelski - Rosiczki) i Rosiczki (odc. Wał Miedzeszyński - Dzięcioła) oraz przewody wodociągowe po obu stronach Wału Miedzeszyńskiego od projektowanej magistrali przy Strzegłowskiej do projektowanego wodociągu przy Rosiczki i Naszej.

Przy okazji S2

MPWiK skorzysta także z budowy południowej obwodnicy Warszawy, która powinna zakończyć się w czerwcu 2020 roku. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wodociągowcy zbudują magistralę wodociągową DN 400 mm w ciągu Wału Miedzeszyńskiego w liniach rozgraniczających trasy S2. Powstaną także: sieć kanalizacyjna na Dzięcioła (odc. trasa S2 - Podbiałowa) oraz sieć wodociągowa do Ogórkowej (wraz z przejściem pod skarpą rozjazdu drogowego realizowanego w ramach trasy S2).

Po otwarciu całego układu sieci w rejonie Wału Miedzeszyńskiego MPWiK planuje budowę sieci w następujących miejscach: na Podbiałowej (od Wału Miedzeszyńskiego do końca ulicy), na Kwiatowej Polanie, na drogach dojazdowych do Strzygłowskiej 69 oraz Strzygłowskiej 71/73/75, na ulicach Sitowie i Naszej (od Wału w stronę Wisły), Ogórkowej (o Wału do Bysławskiej), na drogach dojazdowych do Ogórkowej 42/44 i 60/64, Celulozy 119/121 oraz Mrągowskiej 2 i na drodze dojazdowej na wysokości Celulozy 134-134A. W planach jest także lama;ozacka ma Strzygłowskiej (od Wału do Przewodowej i od Wału do Ruchnowskiej) oraz na Rychnowskiej od numeru 15 do Strzygłowskiej.

"Informator Wawra"

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer