Dzielnica Wawer - VIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF
11.04.2019

Serdecznie zapraszamy VIII Sesję Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się  17 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala konferencyjna nr 115 (I piętro-łącznik).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2018 rok. (Druk nr 38)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2018 rok. (Druk nr 39)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski. (Druk nr 41)
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 8/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i zadań oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (Druk nr 42)
  7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

Michał Żebrowski

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer