Dzielnica Wawer - Wybory do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer 14 kwietnia

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer 14 kwietnia

Wersja do wydrukuWersja PDF
13.02.2019

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyznaczyła termin wyborów do rad jednostek niższego rzędu (rad osiedli) istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na 14 kwietnia 2019 roku. Do 8 kwietnia można zgłszać kandydatów w wyborach. 

Więcej infomacji o wyborach i zgłaszaniu kandydatów

Lista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rad Osiedli

Uchwała Rady Dzielnicy Wawer ws. nieprzeprowadzania wyborów do Rady Osiedla w osiedlu Marysin Wawerski Północ

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 - 20.00  na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędą się wybory do Rad Osiedli.

Głosować będzie można we wskazanych poniżej punktach wyborczych:

 •  Osiedle ALEKSANDRÓW - ul. Samorządowa 10Wawerskie Centrum Kultury Filia „Aleksandrów”

 • Osiedle ANIN - ul. Alpejska 16, XXVI Liceum Ogólnokształcące (wejście od boiska)

 • Osiedle FALENICA (lewa strona torów kolejowych) ul. Poezji 5, Hala Sportowa

 • Osiedle FALENICA (prawa strona torów kolejowych) ul. Bartoszycka 45/47Szkoła Podstawowa Nr 124

 • Osiedle LAS ul. Kadetów 15Szkoła Podstawowa Nr 128

 • Osiedle MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIE (lewa strona torów kolejowych) ZGN „Murowanka”, ul. Płowiecka 77

 • Osiedle MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIE (prawa strona torów kolejowych) ul. Azaliowa 10AOśrodek Socjoterapeutyczny P.w. Matki Bożej Miłosierdzia

 • Osiedle MARYSIN WAWERSKI PÓŁNOC ul. Starego Doktora 1Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Syrenka”

 • Osiedle MIEDZESZYN ul. Agrestowa 1, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82

 • Osiedle MIĘDZYLESIE  ul. M. Pożaryskiego 2Szkoła Podstawowa nr 138

 • Osiedle NADWIŚLE ul. Trakt Lubelski 40Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom na Trakcie”

 • Osiedle RADOŚĆ (prawa strona torów kolejowych) ul. Wilgi 19Szkoła Podstawowa Nr 140

 • Osiedle RADOŚĆ (lewa strona torów kolejowych) ul. Bajkowa 17/21, Szkoła Podstawowa Nr 204

 • Osiedle SADUL ul. Lucerny 110Siedziba Rady Osiedla Sadul

 • Osiedle WAWER ul. Błękitna 32Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26

 • Osiedle ZERZEŃ ul. Przygodna 2, Szkoła Podstawowa Nr 109Mamy w Wawrze 13 osiedli, każde o własnej specyfice i historii. O różnym stopniu rozwoju, także cywilizacyjnego. Łączy je przeszłość samorządowa.

To w nich przed laty tworzyły się komitety obywatelskie, grupujące społeczników, które wychodziły z inicjatywami budowy dróg, chodników, sieci elektrycznych i gazowych. Z tych społecznych ruchów wyłoniła się grupa działaczy osiedlowych, którzy przyczynili się do powstania Gminy Wawer.

Rady Osiedli funkcjonują do dziś, chociaż ich rola jest inna niż w czasach, gdy Wawer był samodzielną gminą na mapie Warszawy. Dziś najważniejszym ciałem samorządowym stolicy jest Rada m.st. Warszawy. Rady Dzielnicy są dla niej pomocniczymi jednostkami samorządowymi. Rady Osiedli natomiast najniższymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ale bardzo ważnymi.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA RADA OSIEDLA?

Wypełnia funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz dzielnicy oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców i władzami.

NA CZYM POLEGA TO POŚREDNICTWO?

W ramach tego pośrednictwa rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach dzielnicy, podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w ich imieniu z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzających do ulepszenia działalności organów dzielnicy i poprawy warunków życia. Ponadto działa na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ RADA OSIEDLA?

Dzięki przyjętemu systemowi wyborczemu składa się z ludzi mieszkających na terenie tego samego osiedla, wytypowanych przez samych mieszkańców, a nie przez organizacje polityczne, wybranych w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym i – co szczególnie charakterystyczne – działających wyłącznie społecznie, bez jakichkolwiek wynagrodzeń, czy diet. Są to więc ludzie o tych samych codziennych doświadczeniach, przeżywający te same lub podobne bolączki. Rady Osiedla nie tworzą własnego budżetu i nie prowadzą gospodarki finansowej. Nadzór nad ich działalnością sprawują Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy.

CZY I JAK RADA OSIEDLA WPŁYWA NA DECYZJE SAMORZĄDU DZIELNICOWEGO?

Rada Osiedla nie jest organem decydującym, lecz organem wpływającym na decyzje z pozycji interesów mieszkańców osiedla. Statut osiedla przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców, w których dzielnica obowiązana jest zasięgać opinii Rady Osiedla przed podjęciem decyzji. Trudno jej nie uwzględniać, gdy stoją za nią kilku-, kilkunastotysięczne grupy wyborców. W myśl postanowień statutowych Rada Osiedla ma prawo występowania do Rady Dzielnicy z inicjatywą podjęcia określonej uchwały (z tak zwaną inicjatywą uchwałodawczą), z interpelacjami, które musza być rozpatrywane na tych samych zasadach jak interpelacje radnych.

UZASADNIENIE DLA ISTNIENIA RAD OSIEDLI

Istnieje potrzeba tworzenia się silnych wspólnot osiedlowych, złączonych wspólnymi potrzebami oraz wspólnymi staraniami o ich zaspokojenie lub obronę. Nikt lepiej niż ich członkowie nie zna potrzeb lokalnych społeczności w zakresie bezpieczeństwa, porządku, ładu przestrzennego dzielnicy, potrzeb inwestycyjnych, zaspokajania potrzeb sportowych, kulturalnych, oświatowych, ochrony środowiska, integracji społecznej.

Więcej informacji na temat rad osiedli 

 

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer