Dzielnica Wawer - XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF
07.09.2017

Zapraszamy na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się 13 września o godzinie 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala konferencyjna  nr 115  (I piętro-łącznik).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok (druk nr 160)
  4. Informacja na temat realizacji zadań wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe.
  5. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Norbert Szczepański

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer