Dzielnica Wawer - XXXV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
12.10.2017

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XXXV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 października 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie odznaczenia ,,Zasłużony dla Warszawy”.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok.(druk nr 162)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok.(druk nr 163)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów.(druk nr 164)
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 10/III/2015 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.(druk nr 165)
8. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

  Norbert Szczepański

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer