Dzielnica Wawer - Ładu Przestrzennego

Biuletyn Informacji Publicznej

Ładu Przestrzennego

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania

a) opiniowanie projektu i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

b) opiniowanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących utrzymania zieleni i ochrony przyrody;

d) opiniowanie znaczących inwestycji pod względem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu

 

Skład komisji:

Przemysław Zaboklicki  - przewodniczący

Łukasz Kubik - wiceprzewodniczący

Joanna Buczyńska

Wiesław Domański

Barbara Fajkowska

Janusz Grodecki

Sławomir Kacprowicz

Andrzej Krasnowolski

Marcin Kurpios

Monika Laskowska – Ludwiczak

Andrzej Olszewski

Małgorzata Sołtysiak

Włodzimierz Zalewski

Michał Żebrowski

 

Zakres działania stałych Komisji wynika z Uchwały Nr 9/III/2015 Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia zakresu działania stałych Komisji Rady.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer