Dzielnica Wawer - Rady Osiedlowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Rady Osiedlowe

Wersja do wydrukuWersja PDF

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwałą nr 110/XXII/2012 z dn. 24 lipca 2012r.  uchwaliła statuty dla jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwałą nr 18/IV/2015 z dn. 11 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu  w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy zarządziła wybory na dzień 16 maja 2015r.

W dniu 16 maja 2015r. przeprowadzono wybory do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy w następujących Osiedlach:

1)   Osiedle  Aleksandrów,

2)   Osiedle  Anin,

3)   Osiedle  Falenica,

4)   Osiedle  Las,

5)   Osiedle  Marysin Wawerski Południe,

6)   Osiedle  Marysin Wawerski Północ,

7)   Osiedle  Miedzeszyn,

8)   Osiedle  Międzylesie,

9)   Osiedle  Nadwiśle,

10) Osiedla Radość -  nie przeprowadzono wyborów z uwagi na niewystarczającą liczbę kandydatów

11) Osiedla  Sadul,

12) Osiedla  Wawer,

13) Osiedla  Zerzeń


ALEKSANDRÓW  

(frekwencja wyborcza wynosiła 8,94%)

Siedziba:  ul. Samorządowa 10,  04-965 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:  Joanna Waligóra, tel. 501-924-420

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Bolesław Szostak

Sekretarz Rady Osiedla:  Małgorzata Mróz

Radni:                      

1.         Jan Frelek                              

2.         Małgorzata Alicja Mróz                                

3.         Leszek Owczarek Karol                               

4         Dorota Osiak                         

5.         Jacek Skwit                           

6.         Bolesław Szostak                              

7.         Joanna Waligóra                               

8.         Beata Wojdyra          


Granica Osiedla Aleksandrów przebiega:

- od ulicy Przełęczy przy zbiegu granic Dzielnicy Wawer z Gminą Wiązowna, granicą Gminy Wiązowna do granicy z Gminą Józefów,

- granicą Gminy Józefów do ulicy Brücknera,

- osią ulicy Brücknera do ulicy Napoleona Bonaparte,

- osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Przełęczy,

- osią ulicy Przełęczy do zbiegu granic Dzielnicy Wawer i Gminy Wiązowna.

 

 

ANIN

(frekwencja wyborcza wynosiła 2,36%)

siedziba:  ul. V Poprzeczna 13,  04-611 Warszawa;

przewodniczący Rady Osiedla: Lech Pajchel, tel. 602 254 350

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Michał Kożuchowski, Janusz Gałda

Sekretarz Rady Osiedla: Mariusz Jaworski

Radni:            

1.         Janusz Gałda                         

2.         Jan Henneberg                                  

3.         Mariusz Jaworski                              

4.         Michał Kożuchowski                        

5.         Elżbieta Niemoczyńska                                

6.         Lech Pajchel                          

7.         Maria Pogorzelska-Szumowska                               

8.         Zbigniew Szczepaniak                                  

9.         Tadeusz Szumowski


Granica Osiedla Anin przebiega:

-od linii kolejowej osią ulicy B. Czecha do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą  Wesoła,

-granicą Dzielnicy  Wawer (terenami leśnymi) do ulicy Zorzy,

-osią ulicy Zorzy, Hafciarskiej, przedłużenia Czatów do Hafciarskiej, Czatów, północną granicą terenów dawnego ZWAR do osi linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy B. Czecha                         

                                              

FALENICA

(frekwencja wyborcza wynosiła 5,15%)

siedziba:  Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:  Helena Kroszczyńska

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Jacek Wiśnicki, Bartosz Mróz

Sekretarz Rady Osiedla :  Maria Maciak

Telefon przewodnicząca:   https://radafalenica.wordpress.com/

Radni:                   

1.         Czesław Biń                          

2.         Helena Kroszczyńska                       

3.         Anna Łętowska-Jaroni                                 

4.         Maria Maciak                        

5.         Bartosz Mróz                        

6.         Jan Pieńkowski                                 

7.         Marek Wilczyński                             

8.         Jacek Wiśnicki                                  

9.         Małgorzata Wysocka


Granica Osiedla  Falenica  przebiega : 

-od Wisły osią ulicy Bysławskiej do ulicy Tawułkowej,

-osią ulicy Tawułkowej do ulicy Małowiejskiej,

-osią ulicy Małowiejskiej do ulicy Patriotów,

-osią ulicy Patriotów do ulicy Arniki,

-osią ulicy Arniki do ulicy Sarny,

-osią ulicy Sarny do ulicy Lokalnej,

-osią ulicy Lokalnej do ulicy Technicznej,

-osią ulicy Technicznej do ulicy Napoleona Bonaparte,

-osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Brücknera

-osią ulicy Brücknera, granicą Dzielnicy  Wawer z Gminą Józefów do ulicy Patriotów -strona zachodnia,

-osią ulicy Ziarnistej granicą Dzielnicy Wawer z Gminą Józefów do ulicy Włókienniczej,

-osią ulicy Werbeny graniczną Dzielnicy Wawer z Gminą Józefów do ulicy Wał Miedzeszyński i dalej do Wisły,

-linią Wisły do przedłużenia ulicy Bysławskiej.

 

 

LAS

(frekwencja wyborcza wynosiła 1,95%)

siedziba : ul. Kadetów 15, pok. 32,  03-989 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Julian Podpora

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Urszula Pawłowska

Sekretarz Rady Osiedla: Bożena Prządka

Telefon  przewodniczący:  mail:  www.osiedlelas.waw.pl, www.facebook.com/radaosiedlalas

Radni:                 

1.         Jarosław Jesionowski                                    

2.         Karol Kozdra                        

3.         Arkadiusz Kuranowski                                 

4.         Marek Markowski                             

5.         Urszula Pawłowska                          

6.         Julian Podpora                                  

7.         Bożena Prządka                                

8.         Joanna Szustek                                 

9.         Stanisław Rocki


Granica Osiedla Las przebiega:

-od Wisły osią Kanału Nowa Ulga do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej,

-osią bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej do końca ul. Spadowej

-od końca ul. Spadowej w linii prostej do zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem,

-osią Rowu Zerzeńskiego do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście i jego przedłużeniem do Wisły, linią Wisły do kanału Nowa Ulga.

                                

                                  

 

MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIE

(frekwencja wyborcza wynosiła 1,09%)

Rada Osiedlowa Marysin Wawerski Południowy email:

siedziba:  ul. Potockich 55, 04-534 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Wiesław Leszko

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Damian Cieślak

Sekretarz Rady Osiedla: Halina Wieczorek-Bugajska

Telefon   www.marysinwawerski.pl

Radni:

1.         Damian Cieślak                                            

2.         Sebastian Jaczewski                                     

3.         Jolanta Janina Jarzębska                                           

4.         Franciszek Jurkiewicz                                              

5.         Ilona Kowalczuk                                          

6.         Wiesław Leszko                                           

7.         Jadwiga Rutkowska                                     

8.         Barbara Sachmata                                         

9.         Halina Wieczorek-Bugajska


Granica Osiedla Marysin Wawerski Południowy przebiega:

-osią ulicy Bronisława Czecha i Płowieckiej od granicy Dzielnicy Wawer z granicą Dzielnicy  Wesoła do bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej,

-osią bezimiennej ulicy odchodzącej od ul. Płowieckiej do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do zbiegu z Kanałem Nowa Ulga i granicą Dzielnicy Wawer,

-granicą Dzielnicy Wawer do ul. Rekruckiej,

-osią ulicy Rekruckiej do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do ulicy Otwartej,

-osią ulicy Otwartej do ulicy Bychowskiej,

-osią ulicy Bychowskiej do ulicy Magnolii,

-osią ulicy Magnolii do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą  Wesoła,

-granicą Dzielnicy Wawer do ulicy Bronisława Czecha.

 

 

 

MARYSIN WAWERSKI PÓŁNOC

(frekwencja wyborcza wynosiła 0,44%)

siedziba:  ul. Króla Maciusia 5 , Zespół Szkół Nr 115, 04-855 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Henryk Orłowski, tel. 502-531-317

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:   Maria Czajka

Sekretarz Rady Osiedla: Adam Fedorczyk

Telefon  przewodniczący:

Radni:

1.         Andrzej Białecki                                           

2.         Maria Czajka                                     

3.         Paweł Czerniak                                                                                     

4.         Stanisław Dubicki                                        

5.         Adam Fedorczyk                                          

6.         Sebastian Kołacz                                          

7.         Henryk Orłowski                                          

8.         Agnieszka Wrona


Granica Osiedla Marysin Wawerski Północny przebiega:

-od ulicy Rekruckiej granicą Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Rembertów do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do ulicy Magnolii,

-osią ulicy Magnolii do ulicy Bychowskiej,

-osią ulicy Bychowskiej do ulicy Otwartej,

-osią ulicy Otwartej do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do zbiegu ulic Łysakowskiej i Rekruckiej,

-osią ulicy Rekruckiej do granicy Dzielnicy  Wawer z Dzielnicą  Rembertów.

      

 

MIEDZESZYN

(frekwencja wyborcza wynosiła 4,61%)

siedziba:  ul. Agrestowa 1, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82, 04-847 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:   Henryk Rakoczy

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Zofia Orzechowska , Jan Kowalczyk

Sekretarz Rady Osiedla: Maria Sadowska

Telefon  przewodniczący:  

Radni                     

1.         Piotr Radosław Bojanowicz                                     

2.         Szczepan Jesiotr                                           

3.         Jan Kowalczyk                                             

4.         Grażyna Machaj-Blicharska                                     

5.         Zofia Orzechowska                                      

6.         Henryk Rakoczy                                           

7.         Justyna Wodzińska                                       

8.         Grażyna Wojtyńska                                      

9.         Barbara Zalewska


Granica Osiedla Miedzeszyn przebiega:

-od Kanału Zagoździańskiego osią ulicy Lewkonii i Rusałki do ulicy Patriotów i dalej przez tory kolejowe do ulicy Żeglarskiej,

-osią ulicy Żeglarskiej do Aleksandrowskiej,

-osią ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Młodzieży,

-osią ulicy Młodzieży i jej przedłużeniem do ulicy Sztygarów,

-osią ulicy Sztygarów do ulicy Przełęczy,

-osią ulicy Przełęczy do ul. Napoleona Bonaparte,

-osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Technicznej,

-osią ulicy Technicznej do ulicy Lokalnej,

-osią ulicy Lokalnej do przedłużenia ulicy Zabawnej,

-osią przedłużenia ulicy Zabawnej do ulicy Arniki,

-osią ulicy Arniki do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Małowiejskiej,

-osią ulicy Małowiejskiej do ulicy Tawułkowej,

-osią ulicy Tawułkowej do Bysławskiej,

-osią ulicy Bysławskiej do kanału Zagoździańskiego,

-osią kanału Zagoździańskiego do ulicy Lewkonii.

 

MIĘDZYLESIE

(frekwencja wyborcza wynosiła 1,26%)

siedziba: ul. Żegańska 1a, Wawerskie Centrum Kultury (budynek obok Urzędu Dzielnicy Wawer)

przewodniczący Rady Osiedla: Janusz Górski

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Anna Olszewska , Aleksandra Sewerynik

Sekretarz Rady Osiedla:        

Telefon  przewodniczący: 

Radni:                  

1.         Janusz Górski                                               

2.         Beata Furmanek-Koselska                                       

3.         Tadeusz Jaroszewski                                    

4.         Halina Koczkodaj                                         

5.         Małgorzata Krupińska-Nowicka                                          

6.         Anna Ojer                                         

7.         Anna Olszewska Anna                                             

8.         Aleksandra Sewerynik                                             

9.         Andrzej Średnicki 


Granica Osiedla Międzylesie przebiega:

-od miejsca przecięcia ulicy Juhasów z Kanałem Zagoździańskim, osią Kanału Zagoździańskiego do linii wysokiego napięcia biegnącej od Elektrociepłowni Siekierki,

-linią wysokiego napięcia biegnącą od Elektrociepłowni Siekierki do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do północnej granicy terenów dawnego ZWAR,

-północną granicą terenów dawnego ZWAR, osią ulicy Czatów i jej przedłużenia do ulicy Hafciarskiej,

-osią ulicy Hafciarskiej, Zorzy do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła,

-granicą Dzielnicy Wawer do ulicy Cementowej,

-osią ulicy Cementowej do ulicy Janosika

-osią ulicy Janosika oraz granicami zabudowań ulic Janosika i Wolęcińskiej do ulicy Wolęcińskiej,

-osią ulicy Wolęcińskiej do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Zagajnikowej,

-osią ulicy Zagajnikowej do ulicy Mrówczej,

-osią ulicy Mrówczej do ulicy Juhasów,

-osią ulicy Juhasów do przecięcia się z Kanałem Zagoździańskim.

                

 

NADWIŚLE

(frekwencja wyborcza wynosiła 2,34%)

siedziba                                 

przewodniczący Rady Osiedla:          Krzysztof Jankowski, tel. 604-647-998

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Krzysztof Borkiewicz , Juliusz Wasilewski

Sekretarz Rady Osiedla:         Anita Kopcińska

Telefon przewodniczący:       


Granica Osiedla Nadwiśle przebiega:

-od Wisły prostopadle do ulicy Wał Miedzeszyński na wysokości ulicy Skalicowej,

-południową stroną ulicy Skalnicowej do kanału Zerzeńskiego,

-osią kanału Zerzeńskiego do ulicy Chodzieskiej,

-południową stroną ulicy Chodzieskiej do ulicy Trakt Lubelski,

-osią ulicy Trakt Lubelski do osiedla mieszkaniowego “Borki”,

-północną granicą osiedla mieszkaniowego “Borki” do kanału Zagoździańskiego,

-osią kanału Zagoździańskiego do ulicy Bysławskiej,

-osią ulicy Bysławskiej do rzeki Wisły,

-linią Wisły do przedłużenia ulicy Skalicowej.

 

 

Radni:                            

1.         Krzysztof Bobkiewicz                                             

2.         Mariola Borys                                   

3.         Dorota Hirna-Wróbel                                   

4.         Krzysztof Jankowski                                    

5.         Mieczysław Kolos                                        

6.         Anita Kopcińska                                           

7.         Wiesława Sypowicz                                     

8.         Juliusz Wasilewski                                        

9.         Justyna Wilk  

 

 

RADOŚĆ  - wybory nie odbyły się z uwagi na niewystarczająca liczbę kandydatów 


Granica Osiedla Radość przebiega: 

-od miejsca przecięcia się ul. Juhasów z Kanałem Zagoździańskim osią ul. Juhasów do ulicy Mrówczej,

-osią ulicy Mrówczej do ulicy Zagajnikowej,

-osią ulicy Zagajnikowej do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Wolęcińskiej,

-osią ulicy Wolęcińskiej, granicami zabudowań ulicy Wolęcińskiej i Janosika do ulicy Janosika,

-osią ulicy Janosika do ulicy Cementowej,

-osią ulicy Cementowej do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła

-granicą Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła do ulicy Przełęczy,

-osią ulicy Przełęczy do ulicy Sztygarów,

-osią ulicy Sztygarów do ulicy Młodzieży,

-osią ulicy Młodzieży do ulicy Aleksandrowskiej,

-osią ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Żeglarskiej,

-osią ulicy Żeglarskiej do ulicy Rusałki,

-osią ulicy Rusałki do ulicy Lewkonii,

-osią ulicy Lewkonii i przedłużeniem ulicy Lewkonii do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździańskiego do przecięcia się z ulicą Juhasów.


     

 

 

SADUL

(frekwencja wyborcza wynosiła 8,13%)

siedziba: ul. Lucerny 110, 04-688 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Bernard Wojciechowski, tel. 510-043-497

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Patryk Kruszewski

Sekretarz Rady Osiedla: Michał Bąk

Telefon  przewodniczący:  

Radni:                         

1.         Marian Kwiatkowski                                     

2.         Michał Władysław Bąk                                            

3.         Irmina Gawryszewska                                              

4.         Bernard Gawryszewski                                            

5.         Ryszard Kozicki                                           

6.         Patryk Kruszewski                                       

7.         Marzena Kwiatkowska                                            

8.         Grażyna Sasin-Chajęcka                                          

9.         Bernard Wojciechowski


Granica Osiedla Sadul przebiega:

-osią ulicy Lucerny od jej zbiegu z kanałem Nowe Ujście do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do linii wysokiego napięcia biegnącej od Elektrociepłowni Siekierki,

-wzdłuż linii wysokiego napięcia do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździeńskiego do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście do ulicy Lucerny.

 

WAWER

(frekwencja wyborcza wynosiła 2,10%)

siedziba: ul. Błękitna 32, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26, 04-649 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:  Katarzyna Gójska - Bąk

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:   Piotr Wojtuniak

Sekretarz Rady Osiedla:  Marek Laskowski

Telefon  przewodniczący:    

Radni:                               

1.         Witold Andrzejewski                                               

2.         Józef Mieczysław Daniluk

3.         Andrzej Lech                                                                               

4.         Stanisław Dobrzycki                                    

5.         Katarzyna Gójska-Bąk                                             

6.         Alicja Jankowska-Głasek                                         

7.         Marek Laskowski                                         

8.         Anna Barbara Lenc                                      

9.         Piotr Wojtuniak


Granica Osiedla Wawer przebiega:

-osią bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej na odcinku od Kanału Wawerskiego do ulicy Płowieckiej,

-osią ulicy Płowieckiej do linii kolejowej,

-wzdłuż osi linii kolejowej do ulicy Lucerny,

-osią ulicy Lucerny do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej.

 

ZERZEŃ

(frekwencja wyborcza wynosiła 0,81%) 

siedziba:  ul. Przygodna 2, Szkoła Podstawowa Nr 109, 03-991 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:  Krzysztof Waśkiewicz

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Tadeusz Leszek Plewka                         

Sekretarz Rady Osiedla:  Paweł Rosłaniec

Telefon  przewodniczący:    

 

Radni:                                   

1.         Marek Figura                                    

2.         Łukasz Kacprowicz                                      

3.         Tadeusz Kacprowicz                                    

4.         Beata Kowalska                                           

5.         Tadeusz Leszek Plewka                                           

6.         Katarzyna Pużanowska                                            

7.         Anna Rafalska                                              

8.         Paweł Rosłaniec                                           

9.         Krzysztof Waśkiewicz


Granica Osiedla Zerzeń przebiega: 

-od osi Wisły osią Kanału Nowe Ujście do Rowu Zerzeńskiego,

-osią Rowu Zerzeńskiego do zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem,

-linią prostą od zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem do końca ulicy Spadowej,

-od końca ulicy Spadowej osią bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździańskiego na południe do wysokości północnej granicy osiedla mieszkaniowego “Borki",

-północną granicą osiedla “Borki'' do ulicy Trakt Lubelski,

-osią ul. Trakt Lubelski na północ do ulicy Chodzieskiej,

-południową stroną ul. Chodzieskiej do osi Kanału Zerzeńskiego,

-osią Kanału Zerzeńskiego do południowej strony ul. Skalnicowej,

-południową stroną ul. Skalnicowej w kierunku zachodnim przecinając ul. Wał Miedzeszyński linią prostą do osi rzeki Wisły,

-osią rzeki Wisły do osi Kanału Nowe Ujście.

                                                                                                                        

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer