Dzielnica Wawer - Rady Osiedlowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Rady Osiedlowe

Wersja do wydrukuWersja PDF

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwałą nr 110/XXII/2012 z dnia 24 lipca 2012r. uchwaliła statuty dla jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwałą nr 22/IV/2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy zarządziła wybory na dzień 14 kwietnia 2019r.

W dniu 14 kwietnia 2019r. przeprowadzono wybory do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy w następujących Osiedlach:

1)   Osiedle  Aleksandrów,

2)   Osiedle  Anin,

3)   Osiedle  Falenica,

4)   Osiedle  Las,

5)   Osiedle  Marysin Wawerski Południe,

6)   Osiedle  Marysin Wawerski Północ- nie przeprowadzono wyborów z uwagi na niewystarczającą liczbę kandydatów

7)   Osiedle  Miedzeszyn,

8)   Osiedle  Międzylesie,

9)   Osiedle  Nadwiśle,

10) Osiedla Radość

11) Osiedla  Sadul,

12) Osiedla  Wawer,

13) Osiedla  Zerzeń

 

ALEKSANDRÓW  

(frekwencja wyborcza wynosiła 9,1%)

Siedziba: ul. Samorządowa 10,  04-965 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Karol Skwit 

Tel: 604 414 662; mail: roa@aleksandrow.waw.pl

wiceprzewodnicząca Rady Osiedla: Joanna Harasiewicz 

Radni:                      

1.        Joanna Waligóra                         

2.        Jan Frelek                           

3.        Joanna Harasiewicz                         

4         Leszek Owczarek                

5.         Karol Skwit                     

6.         Anna Bartosik                      

7.         Gracjan Szczęch                          

8.         Bartłomiej Rudzki

9.         Rafał Owczarek    

 

Granica Osiedla Aleksandrów przebiega:

- od ulicy Przełęczy przy zbiegu granic Dzielnicy Wawer z Gminą Wiązowna, granicą Gminy Wiązowna do granicy z Gminą Józefów,

- granicą Gminy Józefów do ulicy Brücknera,

- osią ulicy Brücknera do ulicy Napoleona Bonaparte,

- osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Przełęczy,

- osią ulicy Przełęczy do zbiegu granic Dzielnicy Wawer i Gminy Wiązowna.

 

 

ANIN

(frekwencja wyborcza wynosiła 4,0%)

siedziba:  ul. V Poprzeczna 13,  04-611 Warszawa;

przewodniczący Rady Osiedla: Lech Pajchel

Tel: 602 254 350 ; mail: lechpajchel@wp.pl

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Michał Kożuchowski i Agnieszka Skowrońska: 

Radni:            

1.         Lech Pajchel                      

2.         Tadeusz Szumowski                           

3.         Agnieszka Skowrońska                        

4.         Michał Kożuchowski                 

5.         Agnieszka Cichocka                     

6.         Marek Żukowski            

7.         Ewa Adamczyk                           

8.         Tomasz Biczel                 

9.         Iwona Kaczyńska

 

 

Granica Osiedla Anin przebiega:

-od linii kolejowej osią ulicy B. Czecha do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą  Wesoła,

-granicą Dzielnicy  Wawer (terenami leśnymi) do ulicy Zorzy,

-osią ulicy Zorzy, Hafciarskiej, przedłużenia Czatów do Hafciarskiej, Czatów, północną granicą terenów dawnego ZWAR do osi linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy B. Czecha                                                                     


FALENICA

(frekwencja wyborcza wynosiła  6,2%)

siedziba:  Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Bartosz Mróz

Tel: 790 004 774; mail: rada.falenica@gmail.com

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Marcin Pabian i Anna Starosz-Garbarska:                

1.         Bartosz Mróz                  

2.         Marcin Pabian                     

3.         Anna Łętowska-Jaroni                          

4.         Anna Neska                     

5.         Barbara Wizimirska                  

6.         Anna Starosz-Garbarska                            

7.         Czesław Biń                             

8.         Monika Wesołowska                            

9.         Janusz Żukowski

 

Granica Osiedla  Falenica  przebiega : 

-od Wisły osią ulicy Bysławskiej do ulicy Tawułkowej,

-osią ulicy Tawułkowej do ulicy Małowiejskiej,

-osią ulicy Małowiejskiej do ulicy Patriotów,

-osią ulicy Patriotów do ulicy Arniki,

-osią ulicy Arniki do ulicy Sarny,

-osią ulicy Sarny do ulicy Lokalnej,

-osią ulicy Lokalnej do ulicy Technicznej,

-osią ulicy Technicznej do ulicy Napoleona Bonaparte,

-osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Brücknera

-osią ulicy Brücknera, granicą Dzielnicy  Wawer z Gminą Józefów do ulicy Patriotów -strona zachodnia,

-osią ulicy Ziarnistej granicą Dzielnicy Wawer z Gminą Józefów do ulicy Włókienniczej,

-osią ulicy Werbeny graniczną Dzielnicy Wawer z Gminą Józefów do ulicy Wał Miedzeszyński i dalej do Wisły,

-linią Wisły do przedłużenia ulicy Bysławskiej.

 

 

LAS

(frekwencja wyborcza wynosiła 6,2%)

siedziba : Leśne Miejsce Aktywności Lokalnej,  ul. Łasaka 44

przewodniczący Rady Osiedla: Julian Podpora

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Paweł Łasak i Andrzej Pawłowski

Radni:                 

1.         Julian Podpora                                 

2.         Arkadiusz Kuranowski                    

3.         Paweł Łasak                           

4.         Marek Markowski                         

5.         Joanna Szustek                      

6.         Urszula Baranek-Zdunek                              

7.         Karol Kozdra                        

8.         Andrzej Pawłowski                             

9.         Stanisław Rocki

 

Granica Osiedla Las przebiega:

-od Wisły osią Kanału Nowa Ulga do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej,

-osią bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej do końca ul. Spadowej

-od końca ul. Spadowej w linii prostej do zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem,

-osią Rowu Zerzeńskiego do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście i jego przedłużeniem do Wisły, linią Wisły do kanału Nowa Ulga.

                                                        

 

MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIE

(frekwencja wyborcza wynosiła 2,5%)

siedziba:  

przewodniczący Rady Osiedla: Edward Kalwarczyk

Tel.  693 480 766

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Grzegorz Feliksiak

Radni:

1.         Edward Kalwarczyk                                   

2.         Dorota Milik-Sztuka                               

3.         Maciej Bąk                                         

4.         Elżbieta Tymińska                                            

5.         Olga Pasierbska                                  

6.         Kazimierz Stańczyk                               

7.         Magdalena Ryniewicz                                

8.         Stefan Mikusek                                      

9.         Grzegorz Feliksiak

 

Granica Osiedla Marysin Wawerski Południowy przebiega:

-osią ulicy Bronisława Czecha i Płowieckiej od granicy Dzielnicy Wawer z granicą Dzielnicy  Wesoła do bezimiennej drogi odchodzącej od ul. Płowieckiej,

-osią bezimiennej ulicy odchodzącej od ul. Płowieckiej do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do zbiegu z Kanałem Nowa Ulga i granicą Dzielnicy Wawer,

-granicą Dzielnicy Wawer do ul. Rekruckiej,

-osią ulicy Rekruckiej do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do ulicy Otwartej,

-osią ulicy Otwartej do ulicy Bychowskiej,

-osią ulicy Bychowskiej do ulicy Magnolii,

-osią ulicy Magnolii do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą  Wesoła,

-granicą Dzielnicy Wawer do ulicy Bronisława Czecha.

 

 MARYSIN WAWERSKI PÓŁNOC- wybory nie odbyły się z uwagi na niewystarczająca liczbę kandydatów 

Granica Osiedla Marysin Wawerski Północny przebiega:

-od ulicy Rekruckiej granicą Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Rembertów do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do ulicy Magnolii,

-osią ulicy Magnolii do ulicy Bychowskiej,

-osią ulicy Bychowskiej do ulicy Otwartej,

-osią ulicy Otwartej do ulicy Korkowej,

-osią ulicy Korkowej do zbiegu ulic Łysakowskiej i Rekruckiej,

-osią ulicy Rekruckiej do granicy Dzielnicy  Wawer z Dzielnicą  Rembertów.

      

 

MIEDZESZYN

(frekwencja wyborcza wynosiła  5,1%)

siedziba:  ul. Agrestowa 1, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82, 04-847 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Henryk Rakoczy 

Tel: 604 434 726; mail: rakoczy.henryk@interia.pl

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Jan Kowalczyk i Piotr Bojanowicz

Radni                     

1.         Henryk Rakoczy                                    

2.         Barbara Zalewska                                   

3.         Grażyna Machay-Blicharska                                           

4.         Piotr Bojanowicz                             

5.         Barbara Miklasz                                      

6.         Robert Przepiórka                                    

7.         Jan Kowalczyk                                    

8.         Zofia Orzechowska                               

9.         Karol Mazański

 

Granica Osiedla Miedzeszyn przebiega:

-od Kanału Zagoździańskiego osią ulicy Lewkonii i Rusałki do ulicy Patriotów i dalej przez tory kolejowe do ulicy Żeglarskiej,

-osią ulicy Żeglarskiej do Aleksandrowskiej,

-osią ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Młodzieży,

-osią ulicy Młodzieży i jej przedłużeniem do ulicy Sztygarów,

-osią ulicy Sztygarów do ulicy Przełęczy,

-osią ulicy Przełęczy do ul. Napoleona Bonaparte,

-osią ulicy Napoleona Bonaparte do ulicy Technicznej,

-osią ulicy Technicznej do ulicy Lokalnej,

-osią ulicy Lokalnej do przedłużenia ulicy Zabawnej,

-osią przedłużenia ulicy Zabawnej do ulicy Arniki,

-osią ulicy Arniki do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Małowiejskiej,

-osią ulicy Małowiejskiej do ulicy Tawułkowej,

-osią ulicy Tawułkowej do Bysławskiej,

-osią ulicy Bysławskiej do kanału Zagoździańskiego,

-osią kanału Zagoździańskiego do ulicy Lewkonii.

 

MIĘDZYLESIE

(frekwencja wyborcza wynosiła  3,5%)

siedziba: ul. Żegańska 1a, Wawerskie Centrum Kultury (budynek obok Urzędu Dzielnicy Wawer), 

przewodniczący Rady Osiedla: Tadeusz Jaroszewski 

wiceprzewodnicząca Rady Osiedla: Małgorzata Albińska-Frank

Radni:                  

1.         Stanisław Gąsior                                            

2.         Maciej Ślęzakiewicz                               

3.         Leszek Zdziarski                        

4.         Leon Tyszuk                                 

5.         Tadeusz Jaroszewski                                     

6.         Jerzy Gołuch                              

7.         Wojciech Bralczyk                                

8.         Małgorzata Albińska-Frank                                         

9.         Łukasz Malczyk

 

Granica Osiedla Międzylesie przebiega:

-od miejsca przecięcia ulicy Juhasów z Kanałem Zagoździańskim, osią Kanału Zagoździańskiego do linii wysokiego napięcia biegnącej od Elektrociepłowni Siekierki,

-linią wysokiego napięcia biegnącą od Elektrociepłowni Siekierki do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do północnej granicy terenów dawnego ZWAR,

-północną granicą terenów dawnego ZWAR, osią ulicy Czatów i jej przedłużenia do ulicy Hafciarskiej,

-osią ulicy Hafciarskiej, Zorzy do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła,

-granicą Dzielnicy Wawer do ulicy Cementowej,

-osią ulicy Cementowej do ulicy Janosika

-osią ulicy Janosika oraz granicami zabudowań ulic Janosika i Wolęcińskiej do ulicy Wolęcińskiej,

-osią ulicy Wolęcińskiej do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Zagajnikowej,

-osią ulicy Zagajnikowej do ulicy Mrówczej,

-osią ulicy Mrówczej do ulicy Juhasów,

-osią ulicy Juhasów do przecięcia się z Kanałem Zagoździańskim.

             

 

 NADWIŚLE

(frekwencja wyborcza wynosiła 2,3%)

siedziba                                 

przewodniczący Rady Osiedla:  Juliusz Wasilewski 

Tel: 505 471 338; mail: juliusz_wasilewski@poczta.onet.pl         

wiceprzewodniczące Rady Osiedla: Dorota Hirna-Wróbel i Dorota Janiak

Radni:                            

1.         Wiesława Sypowicz                                        

2.         Krzysztof Jankowski                                

3.         Elżbieta Nowacka                             

4.         Dorota Janiak                                 

5.         Tadeusz Wierzbicki                                   

6.         Dorota Hirna-Wróbel                                    

7.         Juliusz Wasilewski                             

8.         Anita Kopcińska                                     

9.         Krzysztof Roland Bobkiewicz

Granica Osiedla Nadwiśle przebiega:

-od Wisły prostopadle do ulicy Wał Miedzeszyński na wysokości ulicy Skalicowej,

-południową stroną ulicy Skalnicowej do kanału Zerzeńskiego,

-osią kanału Zerzeńskiego do ulicy Chodzieskiej,

-południową stroną ulicy Chodzieskiej do ulicy Trakt Lubelski,

-osią ulicy Trakt Lubelski do osiedla mieszkaniowego “Borki”,

-północną granicą osiedla mieszkaniowego “Borki” do kanału Zagoździańskiego,

-osią kanału Zagoździańskiego do ulicy Bysławskiej,

-osią ulicy Bysławskiej do rzeki Wisły,

-linią Wisły do przedłużenia ulicy Skalicowej.

 

 RADOŚĆ  

(frekwencja wyborcza wynosiła 4,3%)

Siedziba: ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa

przewodnicząca Rady Osiedla: Beata Komarnicka  

mail: nasza.radosc@interia.pl        

wiceprzewodniczący Rady Osiedla:  Andrzej Szymański i Jerzy Mielczarski 

Radni:                            

1.         Beata Komarnicka                                        

2.         Andrzej Szymański                          

3.         Adam Rutkowski                                

4.         Łukasz Jeziorski                                

5.         Jerzy Mielczarski                            

6.         Grażyna Ruszczyk                                       

7.         Wiesław Konieczny                             

8.         Andrzej Tomczak                               

9.         Andrzej Dubrawski

 

Granica Osiedla Radość przebiega: 

-od miejsca przecięcia się ul. Juhasów z Kanałem Zagoździańskim osią ul. Juhasów do ulicy Mrówczej,

-osią ulicy Mrówczej do ulicy Zagajnikowej,

-osią ulicy Zagajnikowej do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do ulicy Wolęcińskiej,

-osią ulicy Wolęcińskiej, granicami zabudowań ulicy Wolęcińskiej i Janosika do ulicy Janosika,

-osią ulicy Janosika do ulicy Cementowej,

-osią ulicy Cementowej do granicy Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła

-granicą Dzielnicy Wawer z Dzielnicą Wesoła do ulicy Przełęczy,

-osią ulicy Przełęczy do ulicy Sztygarów,

-osią ulicy Sztygarów do ulicy Młodzieży,

-osią ulicy Młodzieży do ulicy Aleksandrowskiej,

-osią ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Żeglarskiej,

-osią ulicy Żeglarskiej do ulicy Rusałki,

-osią ulicy Rusałki do ulicy Lewkonii,

-osią ulicy Lewkonii i przedłużeniem ulicy Lewkonii do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździańskiego do przecięcia się z ulicą Juhasów.

 

SADUL

(frekwencja wyborcza wynosiła 9,0%)

siedziba: ul. Lucerny 110, 04-688 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla: Bernard Wojciechowski 

Tel. 510 043 497;  mail: konwent@konwentwawer.pl

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Patryk Kruszewski i Grażyna Sasin-Chajęcka

Radni:                         

1.         Andrzej Bereda                                             

2.         Bernard Wojciechowski                                

3.         Patryk Kruszewski                                           

4.         Joanna Tomala                                       

5.         Wojciech Zagrodzki                                     

6.         Katarzyna Kajka                               

7.         Grażyna Sasin-Chajęcka                                      

8.         Marzena Kwiatkowska                              

9.         Ewa Kosowska

 

Granica Osiedla Sadul przebiega:

-osią ulicy Lucerny od jej zbiegu z kanałem Nowe Ujście do linii kolejowej,

-osią linii kolejowej do linii wysokiego napięcia biegnącej od Elektrociepłowni Siekierki,

-wzdłuż linii wysokiego napięcia do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździeńskiego do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście do ulicy Lucerny.

 

WAWER

(frekwencja wyborcza wynosiła 4,7%)

siedziba: ul. Błękitna 32, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26, 04-649 Warszawa

przewodniczący Rady Osiedla:  Zdzisław Gójski

mail: zdzislawgojski@interia.pl

wiceprzewodnicząca Rady Osiedla: Joanna Strzelczyk 

Radni:                               

1.         Zdzisław Gójski                                            

2.         Alicja Jankowska-Głasek

3.         Józef Mieczysław Daniluk

4.         Jolanta Kuligowska                                    

5.         Robert Zalewski                                          

6.         Piotr Wojtuniak                                        

7.         Joanna Strzelczyk                                  

8.         Dariusz Komorek                                

9.         Marek Laskowski

Granica Osiedla Wawer przebiega:

-osią bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej na odcinku od Kanału Wawerskiego do ulicy Płowieckiej,

-osią ulicy Płowieckiej do linii kolejowej,

-wzdłuż osi linii kolejowej do ulicy Lucerny,

-osią ulicy Lucerny do Kanału Nowe Ujście,

-osią Kanału Nowe Ujście do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej.

 

ZERZEŃ

(frekwencja wyborcza wynosiła 3,4%) 

siedziba:  ul. Przygodna 2, Szkoła Podstawowa Nr 109, 03-991 Warszawa

przewodnicząca Rady Osiedla: Anna Rafalska

Tel: 600 418 828;  mail: anna1rafalska@gmail.com  

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Wiktor Sierociński

Radni:                                   

1.         Anna Rafalska                           

2.         Jan Paweł Bryl                                

3.         Paweł Rosłaniec                             

4.         Anna Szopa - Gołębiewska                                    

5.         Wiktor Sierociński                                        

6.         Marcin Woźny                                    

7.         Krzysztof Sokołowski                                         

8.         Ryszard Sikora                                    

9.         Martyna Rychlak

 

Granica Osiedla Zerzeń przebiega: 

-od osi Wisły osią Kanału Nowe Ujście do Rowu Zerzeńskiego,

-osią Rowu Zerzeńskiego do zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem,

-linią prostą od zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem do końca ulicy Spadowej,

-od końca ulicy Spadowej osią bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździańskiego na południe do wysokości północnej granicy osiedla mieszkaniowego “Borki",

-północną granicą osiedla “Borki'' do ulicy Trakt Lubelski,

-osią ul. Trakt Lubelski na północ do ulicy Chodzieskiej,

-południową stroną ul. Chodzieskiej do osi Kanału Zerzeńskiego,

-osią Kanału Zerzeńskiego do południowej strony ul. Skalnicowej,

-południową stroną ul. Skalnicowej w kierunku zachodnim przecinając ul. Wał Miedzeszyński linią prostą do osi rzeki Wisły,

-osią rzeki Wisły do osi Kanału Nowe Ujście. 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer