Dzielnica Wawer - Społeczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres działania

a)      sprawy związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną;

b)      w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;

c)      sprawy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

d)     inicjowanie założeń programu ochrony zdrowia polityki społecznej i prorodzinnej, jego zaopiniowanie i przedłożenie rekomendacji do przyjęcia przez Radę;

e)      sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego;

f)       inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w ramach działania komisji;

g)      opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie komisji.

 

Skład komisji:

  1. Hanna Chodecka – Przewodnicząca Komisji
  2. Jerzy Debert – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Zdzisław Gójski
  4. Anna Ojer
  5. Sandra Spinkiewicz
  6. Barbara Wielowieyska
  7. Izabella Wolf – Jedynak
  8. Michał Żebrowski


Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer