Dzielnica Wawer - Informacja Urzędu

Informacja Urzędu

Wersja do wydrukuWersja PDF

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Wawer

ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Informacja : 22 4437000; 22 4436806

fax: 22 4437042

e-mail: wawer.informacja@um.warszawa.pl


Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Obsługa mieszkańców: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Czynne 24/7, www.warszawa19115, tel. 19115, aplikacja mobilna Warszawa19115, e-mail: kontakt@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie awarii lub interwencji

 

Obsługa Mieszkańców

Naczelnik WOM –  22 4437002

Naczelnik DBAiSO – 22 4437005

 

SPRAWY OBYWATELSKIE

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

zameldowania/ wymeldowania/ składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych

22 44 – 36 – 975

22 44 – 36 – 980

22 44 – 36 – 981

22 44 – 36 – 977

wydawanie dowodów osobistych

22 44 – 36- 982

udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/ rejestru zamieszkania cudzoziemców

22 44 – 36-976

postępowania administracyjne z zakresu spraw meldunkowych

22 44 – 36- 986

22 44 – 36 -985

 

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania uprawnień do Kierowania pojazdami

rejestracja pojazdów

44-36-979

44-36-984

44-36-990

44-36-994

44-37-005

wydawanie praw jazdy

22 44 – 37 – 007

postępowania administracyjne z zakresu spraw komunikacyjnych

22 44 – 36- 983

22 44 – 36 -984

 

GEODEZJA (ul. Sandomierska)

22 4431600

22 4431601

ARCHITEKTURA

22 4436952

22 4436953

INFRASTRUKTURA

22 443 6881

OCHRONA ŚRODOWISKA

22 443 7055

GOSPODARKA ODPADAMI

22 443 7050

22 443 7084

22 443 7087

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata skarbowa (Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) – numer tel. 22 443 0900 oraz 22 443 0901

Opłaty lokalne:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna – wpłaty oraz windykacja – numer tel. 22 443 6808

Wieczyste użytkowanie gruntu– wpłaty oraz windykacja - numer tel. 22 443 6832

Dzierżawy czasowe – wpłaty - numer tel. 22 443 6837

Opłata alkoholowa – wpłaty - numer tel. 22 443 6837

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

22 443 7010

SPRAWY LOKALOWE

22 443 6905

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

22 443 6936

22 443 6937

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

22 443 7090

ŚWIADCZENIE 500 +

443 68 01

443 68 04

443 68 05

443 68 74

443 68 75

KARTA DUŻEJ RODZINY

22 443 7090

KARTA WARSZAWIAKA

22 4437053

22 4436927

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
22 4437006

PUNKT PODAWCZY I WYDAWANIA DOKUMENTÓW

22 4437053

22 4436927

KANCELARIA

22 4436914

22 4436916

22 4436997

KASY

22 4436859

22 4437062

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Oceń pracę urzędu Ocen pracę urzędu