Dzielnica Wawer - Informacje - oświata

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje - oświata

Wersja do wydrukuWersja PDF

Infomacja ws. zmian w obwodach szkolnych

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci urodzonych w 2011 r.

W dniu 8 lutego 2018 r. została podjęta przez Radę m. st. Warszawy uchwała nr LXI/1645/2018, zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała ta wprowadza zmiany w obwodach Szkoły Podstawowej nr 109, ul. Przygodna 2 i Szkoły Podstawowej nr 204, ul. Bajkowa 17/21.

  • Szkoła Podstawowa nr 109 – obwód szkoły  zostaje pomniejszony, od strony południowej kończy się w osi ulicy Chodzieskiej i Cylichowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 204 - obwód szkoły zostaje powiększony o ulice pomiędzy osią ulic Chodzieskiej i Cylichowskiej a osią ul. Przewodowej. Budynek szkoły przy ul. Cyklamenów 28 (w Nadwiślu), będzie innym miejscem realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej nr 204.

W związku z powyższym rodzice dzieci urodzonych w 2011 roku, aplikujący do klas pierwszych, których funkcjonowanie jest planowane w budynku przy ul. Cyklamenów 28 i w budynku przy ul. Bajkowej 17/21,  stosowne dokumenty winni złożyć w Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21.

Informacja o rekrutacji do przedszkola nr 437 przy ul. Trakt Lubelski 89

Uprzejmie informujemy, że od września bieżącego roku na terenie naszej dzielnicy będzie funkcjonowało nowe przedszkole. W dniu 8 lutego 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LXI/1646/2018, w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89.

Rodziców dzieci urodzonych w latach 2012-2015, zainteresowanych aplikowaniem  w tegorocznej rekrutacji elektronicznej do Przedszkola nr 437 informujemy, że komisja rekrutacyjna dla potrzeb Przedszkola nr 437 zostanie powołana w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” w Warszawie, przy ul. Włókienniczej 41. Oznacza to, że  w przypadku wskazania przez Rodziców Przedszkola nr 437, jako placówki pierwszego wyboru, dokumenty związane z rekrutacją należy złożyć w Przedszkolu  nr 338 „Sosnowa Stacyjka”, ul. Włókiennicza 41 w Warszawie. Rekrutacja rozpocznie się 2 marca. 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z procedurą i harmonogramem składania wniosków dostępnym na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce Dla ucznia i rodzica – Rekrutacja.
Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 204 dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 uwzględniając Uchwałę nr LXI/1645/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
8 lutego 2018r.  zmieniającą uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie do dwóch lokalizacji: Szkoła Podstawowa nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 (osiedle Radość) oraz Szkoła Podstawowa nr 204 przy ul. Cyklamenów 28 (osiedle Nadwiśle).

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Na stronie  www.edukacja.warszawa.pl widnieje szczegółowy harmonogram i zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2018/2019.

28.02.2018r.

godz. 18.00 „Dzień Otwarty na Bajkowej”- prezentacja szkoły:

informacje o szkole, pokaz zajęć prowadzony przez nauczycieli, sportowy trening otwarty z możliwością udziału kandydatów do klasy I, przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” 

Omówienie harmonogramu rekrutacji.

godz. 19.00  spotkanie przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Wawer z rodzicami zainteresowanymi zapisem dzieci do klas I, których funkcjonowanie jest planowane
w budynku przy ul. Cyklamenów 28

Aktualne informacje oraz dokumenty będą również do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.bajkowa.edu.pl

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły proszę o podanie numeru i adresu szkoły, w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Informację można przekazać : tel./fax   22 615 73 43  lub  22 615 58 83 wew. 20 [email protected]


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat,

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w 2 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach jest opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji. 

 

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie wakacji 2018 r.

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci uczęszczających do wawerskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Przedstawiamy Państwu wykaz dyżurnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w okresie wakacji 2018 r.

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Pełna informacja o harmonogramie i zasadach zapisów zostanie opublikowana na początku marca br.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji

Dyżury przedszkoli

Termin dyżuru

 Nazwa 

   Przedszkola   

Adres

Telefon

2  lipca - 13 lipca 2018

 
Przedszkole nr 86
z Oddziałami Integracyjnymi
 
ul. Krupnicza 322 277-20-30
2  lipca - 13 lipca 2018
 
Przedszkole
nr 338
"Sosnowa Stacyjka"
 
ul. Włókiennicza 4122 872-41-46
16  lipca - 27 lipca 2018
 
Przedszkole  
nr 233
"Zielony Domek"
ul. mjr. J. Jagmina 11 A22 812-06-89
16  lipca - 27 lipca 2018
 
Przedszkole 
nr 348
 
l. Kadetów 15A22 672-34-14
30  lipca - 14 sierpnia 2018
 
Przedszkole
nr 264  „Pluszowego Misia”
ul. Korkowa 147/14922 812-05-42
30  lipca - 14 sierpnia 2018
 
Pzedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”
 
ul. Żegańska 2722 812-49-32
30  lipca - 14 sierpnia 2018
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 216 
- oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku
3-6 lat
 
ul. Wolna 36/3822 27-711-38
16 sierpnia - 31 sierpnia 2018
 
Przedszkole
nr 84  „Promyk"
ul. Dworcowa 1 a22 615-75-45
16 sierpnia - 31 sierpnia 2018
 
Przedszkole 
nr 110
im. Warszawskiej Syrenki
ul. Bystrzycka 3822 872-91-58
16 sierpnia - 31 sierpnia 2018
 
Szkoła Podstawowa  
nr 86 
- oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 
3-6 lat
ul. Koryncka 3322 812-01-28

 

Dyżury oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Termin dyżuru

 Nazwa Szkoły   

Adres

Telefon

2  lipca - 13 lipca 2018

 
Szkoła Podstawowa
nr 204
im. Pułku Ułanów Wołyńskich 
 
ul. Bajkowa 17/2122 615 58 83 

2  lipca - 13 lipca 2018

 
Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
 
ul. Michała Kajki 80/8222 812-03-93

16  lipca - 27 lipca 2018

Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki

ul. Kadetów 15

22 671-93-87

16  lipca - 27 lipca 2018

 
Szkoła Podstawowa
nr 124 im.Stanisława Jachowicza 
 

 ul. Bartoszycka 45/47 

 22 872-91-18

30  lipca - 14 sierpnia 2018

 
Szkoła Podstawowa
nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
 

ul. Poezji 5

22 872-92-71

30  lipca - 14 sierpnia 2018

 
Szkoła Podstawowa
nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
 

ul. M. Pożaryskiego 2

22 277-11-19

16 sierpnia - 31 sierpnia 2018

 
Szkoła Podstawowa
nr 86 im. Bronisława Czecha
 

ul. Koryncka 33

22 812-01-28

16 sierpnia - 31 sierpnia 2018
 
Szkoła Podstawowa
nr 109 im. Batalionów Chłopskich
 
ul. Przygodna 222 615-70-10
16 sierpnia - 31 sierpnia 2018
 
Szkoła Podstawowa
nr 140 im. Kazimierza Jeżowskiego
 
ul. Wilgi 1922 615-26-06
 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer