Dzielnica Wawer - Konta bankowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konta bankowe

Wersja do wydrukuWersja PDF
Bank Handlowy S.A. w Warszawie

52 1030 1508 0000 0005 5003 2007
Rachunek bieżący jednostki budżetowej – dochody

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek od posiadania psów
 • Opłata targowa
 • Oplata za użytkowanie wieczyste
 • Opłata administracyjna za czynności urzędowe
 • Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Opłata z tytułu nabycia nieruchomości
 • Opłata z tytułu dzierżawy składników majątku
 • Odsetki od nieterminowych wpłat


Od 01.01.2013 roku dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych.

Osoby prawne, informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym pod numerem tel. 22 44 36 845.

Informacje nt. indywidualnego numeru rachunku bankowego dla opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać pod numerem tel. 22 44 36 838, zaś dla opłat z tytułu dzierżawy czasowej pod numerem tel. 22 44 36 837.


30 1030 1508 0000 0005 5003 2112 - Opłata Skarbowa


(Zgodnie z Ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
77 1030 1508 0000 0005 5003 2139 - Opłaty Komunikacyjne
52 1030 1508 0000 0005 5003 2104 - Opłaty za udostępnianie danych osobowych
86 1030 1508 0000 0005 5003 2171 - Opłaty alkoholowe
55 1030 1508 0000 0005 5003 2147 - Świadczenia rodzinne
33 1030 1508 0000 0005 5003 2155 - Zaliczka alimentacyjna
24 1030 1508 0000000 5500 32317- opłata za czynności geodezyjne (sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu).

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer