Dzielnica Wawer - Smog w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Smog w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Niska emisja w dzielnicy Wawer - raport

 

 

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Wawrze

 

Wymiana „kupciuchów” w wawerskich budynkach komunalnych

Dzielnica konsekwentnie prowadzi wymianę nieekologicznych pieców w budynkach komunalnych by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.  Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami planuje by do końca 2019 roku 75 proc.  lokali mieszkalnych w zasobach kumunalnych doposażonych było w piece spełniające wymogi  uchwały antysmogowej.  ZGN Wawer w wykonuje także dokumentacje projektowe dla budynków w których w 2020 r. dokona wymiany bezklasowych urządzeń na urządzenia gazowe.

W związku z  wytycznymi Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w sprawie wymiany kopciuchów oraz biorąc pod uwagę brak możliwości technicznych montowania ciężkich kotłów spełniających wymogi ekoprojektu w wielu lokalach została dokonana ponowna analiza możliwości doposażenia budynków w gaz. ZGN Wawer będzie występował  do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej o środki finansowe na doposażenie w instalację gazu lub pompy ciepła wraz z termomodernizacją dla 118 lokali mieszkalnych.

Przypominamy i informujemy o uchwale antysmogowej i zachęcamy do wymiany pieców

http://wawer.warszawa.pl/pl/news/kalendarze-antysmogowe-trafiaja-do-mieszkancow

 

Wawer wolny od smogu – informacja i pomoc w uzyskaniu dofinansowania w urzędzie, ekoedukatorzy w Urzędzie Dzielnicy

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/doradztwo-ekologiczne-w-urzedzie-dzielnicy

 

Dofinansowanie do modernizacji nieekologicznych pieców

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje

 

Program dopłata do rachunków za energię „zielone wsparcie”

http://zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie  http://wawer.warszawa.pl/pl/news/dofinansowanie-do-rachunkow-za-ogrzewanie

 

Kampania na rzecz czystego powietrza #OddychajWarszawo

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/oddychajwarszawo-dzia-amy-dla-czystego-powietrza

 

Warszawa działa na rzecz poprawy jakości powietrza

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-poprawia-jako-powietrza

http://zielona.um.warszawa.pl/powietrze

 

Program rządowy „Czyste powietrze” 

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

 

 

Aktualna jakość powietrza

Stacja pomiarowa przy ul. Bajkowej 17/21 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/10956

 

Warszawski Indeks Powietrza  

http://wip.um.warszawa.pl/

Monitoring jakości powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Aplikacja 19115 

https://warszawa19115.pl/

 

Czujniki airly 

https://airly.eu/map/pl/#latitude=52.16471&longitude=21.08311&id=3388

 

 

Przepisy prawa

Uchwała antysmogowa województwa mazowieckiego 

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

 

Uchwała w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DB4CAC14-76A0-4487-B4D0-A7C7F25D829F,frameless.htm

 

Uchwała w sprawie wykonania Uchwały Nr XXI/522/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4226BD19-AEE4-493A-9C5F-DEFFA5E6F301,frameless.htm

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie m.st. Warszawy do opracowania „Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do 2030 roku”

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86C62363-60F9-4B11-ACBF-1D71B28D3BEB,frameless.htm

 

Poradniki

Broszura informacyjna 

http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/BROSZURAwszystko.pdf

Poradnik dobrej energii

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/energosztuczki_-_poradnik_dobrej_energii.pdf

 

Kalkulator energetyczny

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/kalkulator-energetyczny

 

Różne informacje dot. ochrony środowiska i klimatu

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimatekologiczne-zachowania/nauka-o-klimacie-quizy

 

Poradnik dot. niskiej emisji  

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/przeciwdzia-anie-niskiej-emisji-na-terenach-zwartej-zabudowy-mieszkalnej

http://smog.helios-edukacja.pl/images/NISKA_EMISJA.pdf

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer