Dzielnica Wawer - Smog w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Smog w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Warszawa walczy z zanieczyszczeniem powietrza

Działania poprawiające jakość powietrza prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń i energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy o programie inwestycyjnym do planu gospodarki niskoemisyjnej. Budżet programu to 16 mld złotych.

Tylko w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic.

Część środków przeznaczonych jest również na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Warszawiacy będą mogli otrzymać na te inwestycje od 7 000 do 20 000 zł

W kontroli domowych palenisk pomocne są nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej m.st. Warszawy.  Pięć laboratoriów na kołach przystosowanych jest do pracy w zróżnicowanym terenie i wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy mogą również sprawdzać stan cieków wodnych.

Warszawski Indeks Powietrza

Wkrótce Politechnika Warszawska udostępni mieszkańcom stolicy Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki niemu na bieżąco będzie można śledzić aktualną jakość powietrza. Oprócz tego rodzaju działań o charakterze informacyjno-interwencyjnym prowadzony jest również szereg działań edukacyjnych.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że obecnie funkcjonujący w Warszawie system badania jakości powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest wystarczający. Dlatego też podjęliśmy wspólnie z Politechniką Warszawską zadanie stworzenie lokalnego systemu diagnozującego – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Liczę, że już wkrótce będziemy mogli udostępnić mieszkańcom wyniki pomiarów prowadzonych w ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza. System będzie sukcesywnie rozbudowywany, a dzięki doświadczeniom inżynierów będziemy w stanie stworzyć wiarygodne narzędzie pomagające w diagnozowaniu aktualnych problemów związanych z jakością powietrza – dodał.

Korzystając z doświadczeń i wieloletnich badań prowadzonych przez Politechnikę Warszawską opracowany zostanie Warszawski Indeks Powietrza (WIP). Porozumienie ramowe w tej sprawie zostało zawarte 11 marca 2016 r.

Warszawski Indeks Powietrza będzie systemem oceny i prognoz zanieczyszczeń powietrza, wspierającym zarządzanie jakością powietrza w stolicy.

Politechnika Warszawska od 12 lat prowadzi badania dotyczące jakości powietrza w stolicy, a także oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników pomiarów stężeń substancji w powietrzu.

– Nasze badania prowadzimy od wielu lat. Posiadamy niezbędne kadry i doświadczenie. Jestem przekonany, że dzięki temu uda nam się ten projekt zakończyć pełnym powodzeniem. Dotychczasowa współpraca z Warszawą układała się bez zarzutu, dlatego też nie pozostaje mi nic innego jak życzyć sobie i stolicy pełnego sukcesu – mówił prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju.

Wynikiem porozumienia z Politechniką Warszawską jest podpisana 21 grudnia, umowa na opracowanie i wdrożenie WIP. Warszawski Indeks Powietrza poprzez informowanie mieszkańców w prosty i czytelny sposób, ma umożliwić podniesienie ich świadomości w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniem powietrza. Pozwoli również na identyfikację krytycznych dla obszaru miasta przekroczeń stężeń w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego WIOŚ oraz stworzy podstawy do rozbudowy systemu warszawskiego o sieć punktów pomiaru substancji w powietrzu. WIP będzie również narzędziem, które pomoże władzom m.st. Warszawy podejmować decyzję o działaniach interwencyjnych takich jak skierowanie na ulice polewaczek czy też ustanowienie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozbudowa warszawskiego systemu planowana jest w kolejnym etapie prac. Pozwoli ona na dokładne informowania mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach oraz na dalsze doskonalenie stosowanych narzędzi krótkoterminowych zmierzających do wyeliminowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Do czasu uruchomienia WIP na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl) zamieszczony został banner informujący o aktualnym stanie powietrza w stolicy. Prezentowane tam informacje pochodzić będą ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji

Warszawa poprawia jakośc powietrza - prezentacja 


Miasto dofinasuje wymianę pieców 

Rusza kolejna tura składania wniosków na ekodotację. 

Na jakie działania można uzyskać dotację?
➡ likwidację pieca zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go gazowym
➡ wykonanie indywidualnego węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
➡ zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych 
➡ likwidację zbiorników bezodpływowych 
➡ usunięcie azbestu
Jak to zrobić, jakie dokumenty przygotować i jaką dotację można uzyskać? Sprawdź na: Will open in new windowhttp://bit.ly/OddychajWarszawo-dotacje

W razie pytań można pisać lub kontaktować się bezpośrednio z Biurem Ochrony Środowiska (22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76) lub zadzwonić do Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Wnioski możemy składać do 31 marca (realizacja inwestycji w 2018 r.)

Poradnik dot. niskiej emisji:  http://infrastruktura.um.warszawa.pl/przeciwdzia-anie-niskiej-emisji-na-terenach-zwartej-zabudowy-mieszkalnej

http://smog.helios-edukacja.pl/images/NISKA_EMISJA.pdf


Programy ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu http://www.mazovia.pl/pozostale/art,1310,program-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-warszawska-w-ktorej-zostal-przekroczony-poziom-dopuszczalny-pylu-zawieszonego-pm10-i-dwutlenku-azotu-w-powietrzu.html

 

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu http://www.mazovia.pl/pozostale/art,1298,program-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-warszawska-w-ktorej-zostal-przekroczony-poziom-dopuszczalny-pylu-zawieszonego-pm2-5-w-powietrzu.html

 

Zrównoważone zużycie energii - m.st. Warszawa

Uchwała w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DB4CAC14-76A0-4487-B4D0-A7C7F25D829F,frameless.htm

Uchwała w sprawie wykonania Uchwały Nr XXI/522/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4226BD19-AEE4-493A-9C5F-DEFFA5E6F301,frameless.htm

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie m.st. Warszawy do opracowania „Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do 2030 roku”.

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86C62363-60F9-4B11-ACBF-1D71B28D3BEB,frameless.htm

Poradnik dobrej energii

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/energosztuczki_-_poradnik_dobrej_energii.pdf

Kalkulator energetyczny

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/kalkulator-energetyczny

Różne informacje dot. ochrony środowiska i klimatu

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimatekologiczne-zachowania/nauka-o-klimacie-quizy


Informacje Głównego Inspektoratu Ochorny Środowiska: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000657

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer