Dzielnica Wawer - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja do wydrukuWersja PDF
W najbliższą sobotę, 4 lipca, w urzędach dzielnic będzie można załatwić sprawy związane z wyborami Prezydenta RP. Tego dnia urząd będzie czynny w godzinach 9.00-14.00.
 Dodatkowo wydłużamy - do godz. 18.00 - godziny pracy w dniach 6-10 lipca br. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP, nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje.
 
Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można także załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii).
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Głosowanie w drugiej turze Wyborów Prezydenckich:

1)      zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze może być dokonane do 30 czerwca br. – osoby będące na kwarantannie do dnia 7 lipca – osoby poddane kwarantannie po 7 lica do dnia 10 lipca,
2)      złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 3 lipca,
3)      złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców do dnia 7 lipca
4)      wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania do dnia 10 lipca.

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu

Pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300

oraz drogą elektroniczną pod adresem bus@specjaltrans.pl do dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 Nowe zgłoszenia mogą być dokonane na „starych” drukach z „poprawioną” data na 28 czerwca br.,

 • wcześniejsze upoważnienia wydane do zgłaszania kandydatów są nadal ważne, powinny jedynie zawierać dodatkowo potwierdzenie (kopię) złożone do PKW, że komitet nadal uczestniczy w wyborach,
 • zgłoszenia mogą być dokonywane tak jak wcześniej wyjaśniła PKW – skan mailem, a oryginał w późniejszym terminie.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 12 czerwca 2020r. upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma:

 1. pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
 2. pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.  (jeżeli złożył zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i zostało ono przyjęte przez PKW).

Zgłoszenia do komisji obwodowych dokonane przez pełnomocnika , o którym mowa w pkt 2 zachowują ważność i nie muszą być ponawiane, z wyjątkiem zgłoszeń do komisji utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej.

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu.


 • Zgłoszenia kandydatów do OKW od wyborców przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, sala WOM (parter) stanowisko: INFORMACJA tel. (22) 44 36 806, (22) 44 37 000;formularz zgłoszenia do pobrania tutaj
 • Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Informacje dla wyborców

 • Informacje, druki, wyszukiwarka lokali wyborczych: www.wybory.um.warszawa.pl oraz warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-obywatelskie/wybory
 • Składanie wniosków o dopisanie do spisu: parter sala obsługi mieszkańców okienka ewidencji ludności numer 27 - 30, dodatkowe informacje: warszawa19115.pl/-/dopisanie-do-spisu-wyborcow
 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania: parter - sala obsługi mieszkańców stanowiska 27 - 30
 • Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: ul. Żegańska 1, parter - sala obsługi mieszkańców - Stanowiska od nr 28 do nr 30.
 • Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu (22) 44 36 985 lub (22) 44 36 986.
 • Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, pokój Nr 24, tel. (22) 44 36 985 lub (22) 44 36 986. Druki: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania:Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, parter - sala obsługi mieszkańców - Stanowiska od nr 28 do nr 30. 
 • Powyższe czynności będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Załącznik nr 1 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU.doc

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
Oceń pracę urzędu Oceń pracę urzędu