Dzielnica Wawer - Wybory samorządowe 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018

Wersja do wydrukuWersja PDF


WYBORY SAMORZĄDOWE 21 października 2018 r.

Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy


Koordynator ds. wyborów

Joanna Stoberska 


Granicze okręgów wyborczych w Dzielnicy Wawer - mapka

Transport na wybory - informacja prasowa


Obwieszczenie o kandydatach na radnych do Sejmiku  Województwa Mazowieckiego Okreg 3

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy OKR_1

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy OKR_2

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow do rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy OKR_3

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy OKR_4

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady m.st. Warszawy 

Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta m.st. WarszawyObwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy ws. granic i obwodów do głosowania w Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 


Udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Wyborca, który stale zamieszkuje na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy może złożyć wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców.  Wniosek dotyczy osób stale zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Dzielnicy Wawer pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkałych przebywających stale na obszarze Dzielnicy Wawer.

Przedmiotowy wniosek można złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy lub w formie elektronicznej – i ile podpisany jest podpisem użytkowania posiadającego profil zaufany platformy Epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Poniżej lik do procedury dopisania do rejestru wyborców zawierający szczegółowe informacje oraz druki:

https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow

  

Dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, o czym mówi art. 28 & 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.

Przedmiotowy wniosek można złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy lub w formie elektronicznej – i ile podpisany jest podpisem użytkowania posiadającego profil zaufany platformy Epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Poniże lik do procedury dopisania do spisu wyborców zawierający szczegółowe informacje oraz druki.

https://warszawa19115.pl/-/dopisanie-do-spisu-wyborcow

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5 dniu przez dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2018r.

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5 dniu przez dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2018r.

Bliższe informacje można uzyskać w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer, sala obsługi WOM -  stanowiska ewidencji ludności i dowodów osobistych lub pod numerami telefonów

44-37-005, 44-36-987, 44-36-986.
Informacje dla wyborców 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie o głosowaniu korespondencyjnym 

Głosowanie korespondencyjne - wzór zgłoszenia

Informacje dla komitetów wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego - rejestracja komitetów

Uchwała PKW w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych i wzór zgłoszenia

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członkówDzielnicowej Komisji Wyborczej 

Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

Komunikat o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowych  Komisji Wyborczych 

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych

Informacja o godzinach pracy Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wawer

Siedziba Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wawer

Skład Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wawer 

Okręgi i obwody wyborcze

Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych do Rady m.st. Warszawy

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Mazowowieckiego ws. podziału województwa mazoweickiego na okręgi wyborcze

Uchwała ws. podziału m.st. Warszawy na stałe obwody do głosowania

Uchwała ws. podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania, zmiana z 30 sierpnia 2018 r. 

Uchwała o obwodach odrębnych 

Link do strony Wybory 2018 w Warszawie

Wyszukiwarka obwodów wyborczych

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie  - Aktualności

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer