Dzielnica Wawer - Biura Organizacji Urzędu

Biuletyn Informacji Publicznej

Biura Organizacji Urzędu

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 320
tel: 22 4437023

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Ewa Kalisz Podinspektor [email protected]

Do zakresu działania Delegatury Biura Organizacji Urzędu należy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, współpraca w zakresie postępowańo udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżąca kontrola realizacji umów na ochronę osób i mienia - w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 • koordynacja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy
 • współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 • zaznajamianie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy z przepisami przeciwpożarowymi;
 • współpraca przy planowaniu i przeprowadzaniu próbnych ewakuacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
 • szkolenia pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wykonywanie zadań Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy
 • nadawanie, zmienianie, anulowanie i archiwizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
 • współdziałanie w zakresie wykonywanych obowiązków z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy;
 • zachowanie tajemnicy informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dbałość o powierzone mienie i dobro Urzędu m.st. Warszawy

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer