Dzielnica Wawer - Nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja PDF

p.o. Naczelnika: Magdalena Nowak tel. 22 443-70-17

 

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno – Biurowej

Marta Konowrocka tel. 22 443-70-10 ( prowadzenie sekretariatu)

 

Referat Gospodarowania Mieniem Nieruchomym

Kierownik: Małgorzata Oleszczuk tel. 22 443-70-16 ( pierwokup nieruchomości, przetargi, scalenia nieruchomości)

    Paweł Kaszuba tel. 22 443-69-69 ( zgody właścicielskie na wycinkę drzew, umowy liniowe, służebność gruntowa)

    Urszula Wysocka tel. 22 443-70-09 (regulacja i prowadzenie spraw sądowych dla m.st. Warszawy, regulacja stanów prawnych nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych)

     Piotr Walc tel.443-70-18 (przetargi, zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości, przyłączenia nieruchomości, regulacja stanów prawnych na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych)

          

 Referat Gruntów i Użytkowania Wieczystego

Kierownik: Katarzyna Dzierzgowska tel. 22 443-70-15 ( regulacja dróg gminnych w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację państwową)

   Hanna Krasnodębska - Czekajewska tel. 22 443-70-13 ( przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji, ustanowienie trwałego zarządu)

  Danuta Jastrzębska tel. 22 443- 70-12 (wydzierżawianie nieruchomości –zawieranie umów dzierżaw nieruchomości, zmiany  do umów dzierżaw nieruchomości, waloryzacja czynszu dzierżawnego )

  Małgorzata Kasprzak tel. 22 443-69-25 (wydzierżawianie nieruchomości –zawieranie umów dzierżaw nieruchomości, zmiany  do umów dzierżaw nieruchomości, waloryzacja czynszu dzierżawnego, )

  Piotr Podgórski tel. 22 443- 70-14 ( komunalizacja mienia Skarbu Państwa, regulacja dróg gminnych w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację państwową, prowadzenie spraw w zakresie stanu prawnego gruntów  zabudowanych garażami w trybie art. 211 ust. z sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r poz. 820)

  Monika Skwarek tel. 22 443-69-70 ( opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,  aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, udzielanie 50% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalanie innego niż ustawowy terminu od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wykreślanie hipoteki z działu IV KW)

  Justyna Gilak tel. 22 443-70-18 (regulacja dróg gminnych w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację państwową)

Nowak Magdalena

[email protected]

Jastrzębska Danuta

[email protected]

Krasnodębska-Czekajewska Hanna

[email protected]

Podgórski Piotr

[email protected]

Dzierzgowska Katarzyna

[email protected]

Wysocka Urszula

[email protected]

Oleszczuk Małgorzata

[email protected]

Gilak Justyna

[email protected]

Walc Piotr

[email protected]

Kaszuba Paweł

[email protected]

Skwarek Monika

[email protected]

Konowrocka Marta

[email protected]

Kasprzak Małgorzata

[email protected]

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer