Dzielnica Wawer - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wersja do wydrukuWersja PDF

ul. Żegańska 1a 04 - 713 Warszawa
tel./fax. 22 27 72 000
e-mail: ppp17@edu.um.warszawa.pl

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 zamieszkałym na terenie dzielnicy Wawer.

Oferta Poradni:

  • dla dzieci i młodzieży: badania diagnostyczne trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych, opiniowanie, orzecznictwo, rozmowy, porady psychologiczne, konsultacje reedukacyjne, pomoc w wyborze szkoły i zawodu, terapia moczenia nocnego, terapia pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dla dzieci dyslektycznych, diagnoza i terapia logopedyczna, zajęcia kinezjologii edukacyjnej i elementy integracji sensorycznej, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie umiejętności emocjonalnych i społecznych;
  • dla rodziców: konsultacje, porady,” warsztaty umiejętności wychowawczych”, warsztaty dla rodziców dzieci dyslektycznych, terapia rodzinna;
  • dla nauczycieli: konsultacje, porady, warsztaty, grupy wsparcia dla specjalistów zatrudnionych na terenie placówek dzielnicy Wawer.

Kadra poradni: psychologowie, pedagodzy, logopeda.

Godziny pracy:
od poniedziałku do czwartku 8-19
piątek 8- 16

Zapisy: przyjmowane są telefonicznie, niepotrzebne są skierowania.

Dojazd: autobusy: 521, 147, 115, 161, 305 oraz pociągi linii otwockiej

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer