Dzielnica Wawer - Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro

NrTytuł postępowaniaTermin składania ofertUwagi
46/18
Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury terenu w Dzielnicy Wawer 2018.10.22

Kominikat 1 (zmiana SIWZ, zmiana terminów)

45/18
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie2018.10.19

UWAGA!
Pytania i odpowiedzi
Zmiany SIWZ
Zmiany terminów

40/18
Likwidacja barier architektonicznych na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Upłynął

Wybór wykonawcy

42/18
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową przy Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

39/18
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Zbójna Góra w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”Upłynął

Wybrano wykonawcę

38/18
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty.

37/18
Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

36/18
Budowa dwóch tężni solankowych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano oferę w cz.2

34/18
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano Wykonawcę

35/18
Modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018Upłynął

Wybrano ofertę

30/18
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali lekkoatletycznej przy SP 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę 

33/18
Budowa dwóch tężni solankowych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.Upłynął

Unieważnienie

32/18
Likwidacja barier architektonicznych na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Upłynął

Unieważnienie

31/18
Budowa boiska sportowego do padel tenisa ze sztuczną nawierzchnią na terenie XXV LO przy ul. Halnej 20 w Warszawie Upłynął

Wybór oferty

26/18
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Unieważnienie

29/18
Remont sal gimnastycznych, remont pokrycia dachu, wymiana instalacji c.o. c.w. z.w. i ppoż. w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie Upłynął

Wybrano ofertę
w cz. 1, 2 i 3

28/18
Dostarczenie i montaż wyposażenia kuchni w żłobku i przedszkolu przy ul. Trakt Lubelski 89 w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę 

27/18
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty 

25/18
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska – ul. MasłowieckaUpłynął

Unieważnienie

23/18
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w WarszawieUpłynął

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24/18
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano oferty

22/18
Przykrycie siedmiu boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi na terenie Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyUpłynął

Wybrano ofertę

21/18
Budowa sięgaczy przy ul. Kłodzkiej w WarszawieUpłynął

Wybrano ofertę

20/18
Modernizacja i remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz miejsc postojowych w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

19/18
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowej i ul. Strzygłowskiej w WarszawieUpłynął

Unieważnienie

18/18
Budowa sięgaczy przy ul. Kłodzkiej w WarszawieUpłynął

Unieważnienie

17/18
Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi 29 w WarszawieUpłynął

Wybór oferty

15/18
Pielęgnacja, renowacja i zakładanie trawników na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

16/18
Sprzątanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Upłynął

Wybór oferty

14/18
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum KulturyUpłynął

Wybór oferty

13/18
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska – ul. Masłowiecka w WarszawieUpłynął

UNIEWAŻNIENIE

10/18
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 w Warszawie.Upłynął

Unieważnienie

12/18
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowej i ul. Strzygłowskiej w WarszawieUpłynął

Unieważnienie

11/18
Remont, konserwacja i uzupełnienie urządzeń odwodniających ulice gminne na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

9/18
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka.Upłynął

Unieważnienie

8/18
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bysławskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty.

7/18
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty

6/18
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyUpłynął

Wybór oferty cz. 4

4/18
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Zbójna Góra w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”Upłynął

Wybór oferty

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer